Back to Top
Donderdag 02 Jul
86447 users - nu online: 915 people
86447 users - nu online: 915 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:

Columns & Opinie

Nederland erkent Juan Guaidó, maar Amsterdam wil mijn man geen paspoort verstrekken tenzij dictator Maduro daarmee akkoord gaat. Dit besluit staat haaks op het verzoek van de door Nederland erkende interim-president, die oproept om Venezolanen met paspoortproblemen te helpen.

door Lucien Spee - 22 april 2020

lengte: 4 min. Printervriendelijke Pagina  
Ook mijn man is een vluchteling


This article is also available in English
lengte: 4 minutenMijn mooie dubbele achternaam heb ik te danken aan mijn grote liefde Victor. Hij heeft, net als vijf miljoen andere Venezolanen, zijn land verlaten vanwege de humanitaire crisis. Zijn salaris en spaargeld waren niets meer waard en dagelijks stond hij uren in de rij voor voedsel en medicijnen voor zijn oma.

Victor vluchtte naar Curaçao, het eiland dat hij vanuit zijn stad aan de overkant van de zee zag liggen. Maar helaas zijn Venezolanen daar niet welkom en worden uitgebuit door de lokale bevolking en opgejaagd door de politie. Met angst voor deportatie wisselde hij vaak van onderduikadres en na elke razzia door de politie ook van werk. Van het weinige, zuurverdiende geld nam hij zelf net genoeg om in leven te blijven, de rest werd naar Venezuela gestuurd, zodat zijn familie ook kon overleven.

Eind september 2015 reisde ik op uitnodiging van de lokale Pride naar het eiland en leerde daar mijn man kennen.

Twee weken later kocht ik een ticket voor hem en dat was net op tijd. In de bus op weg naar de luchthaven werd hij er door de politie uitgepikt. Omdat hij al een ticket had, werd hij niet in detentie genomen maar kreeg een escorte naar de douane.

Wij zijn in juli 2016 op de openingsdag van de EuroPride getrouwd en onze liefde bloeit en groeit nog steeds. Na vier jaar vechten tegen een systeem dat erop is gericht het de vreemdeling hier zo moeilijk mogelijk te maken, leek ons leven afgelopen jaar zich eventjes te normaliseren. Zelfs zijn diploma werd, na een twee jaar durende procedure, eindelijk erkend en hij werkt nu vier dagen per week als eerstegraadsdocent Spaans.Leek zeg ik, want helaas is het drama nog niet voorbij.

Sinds afgelopen augustus is Victor drukdoende om zijn Venezolaanse paspoort verlengd te krijgen en probeert hij op alle mogelijke manieren een beroep te doen op de uitvoerende instanties, die helaas nog onder het gezag staan van dictator Maduro. Als er na zes maanden nog geen zicht is op een nieuw reisdocument, vraagt hij in januari van dit jaar de gemeente Amsterdam om hulp. Volgens de Nederlandse wet mag de Burgemeester van Amsterdam namelijk aan vreemdelingen met een geldige verblijfsvergunning een reisdocument verstrekken mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden en de minister van Justitie en Veiligheid geen verblijfsrechtelijke bedenkingen heeft. Helaas staat Venezuela niet op de uitzonderingenlijst, wat betekent dat Victor moet kunnen bewijzen dat hij geen reisdocument kan krijgen van de eigen autoriteiten.

Victor gaat daartoe vol goede moed naar het stadsloket met een map vol bewijsstukken. Ondanks dat de medewerkers even twijfelen, mag hij een aanvraag doen en nemen ze zijn vingerafdrukken af. Een aanvraag duurt normaal gesproken twee tot vier maanden, maar in dit geval krijgt Victor al binnen twee dagen een telefoontje, de aanvraag zal toch niet in behandeling worden genomen. Ondanks dat de ingeleverde stukken het tegendeel bewijzen, is de gemeente Amsterdam van mening dat Victor in Brussel gewoon een reisdocument kan krijgen en accepteren alleen een fysieke afwijzing van de vertegenwoordigers van dictator Maduro om het tegendeel te bewijzen. Deze laten hem echter weten niets voor hem te kunnen en willen betekenen.

De gemeente baseert haar oordeel op informatie die onze Minister van Buitenlandse Zaken in het voorjaar van 2018 ontving. Hij werd toen door de Venezolaanse ambassade in Den Haag geïnformeerd over het feit dat zij in het najaar van 2017 waren gestopt met het verstrekken van paspoorten, maar dat men nog wel online een verlengingssticker kon aanvragen en deze dan in Brussel kon ophalen. Toen het paspoort van Victor in 2017 voor de eerste keer verliep werkte het inderdaad zo en duurde het hele proces niet langer dan een paar weken.

De situatie in Venezuela is daarna echter geëxplodeerd en het land staat sinds vorig jaar met stip boven aan alle lijstjes van de VN-vluchtelingenorganisatie. Afgelopen oktober was er in Brussel zelfs een Internationale Solidariteitsconferentie, waarmee de Europese Unie een krachtige boodschap naar Venezolaanse vluchtelingen en migranten wilde sturen, dat de wereld hen niet vergeten was. Dit was een maand nadat het laatste handjevol verleningsstickers beschikbaar kwam in Brussel.

Dat Amsterdam terughoudend is en niet zomaar overgaat tot verstrekking van reisdocumenten aan vreemdelingen is logisch omdat men daarmee inbreuk pleegt op de soevereiniteit van een andere staat. Echter, sinds januari 2019 is Nederland één van de vijftig landen die Juan Guaidó, de voorzitter van het enige nog legitieme en democratisch gekozen orgaan van Venezuela, erkend als interim-president van dat land. En het is deze interim-president die, speciaal vanwege het wereldwijde paspoortprobleem van zijn landgenoten, op 29 mei 2019 een decreet heeft uitgevaardigd en de landen die hem erkennen oproept zijn onderdanen met paspoortproblemen te helpen.

Juan Guaido, foto (c) Leo Alvarez

Helaas voor Victor en de anderen Venezolanen die de Burgemeester van Amsterdam tevergeefs om hulp hebben gevraagd, was de erkenning van Juan Guaidó door Nederland klaarblijkelijk puur symbolisch en wil Amsterdam geen inbreuk doen op de soevereiniteit van de dictator.

Ondertussen is het maart 2020 en het vooruitzicht nog steeds hopeloos. Er zijn inmiddels twee vakanties verstreken en de leerlingen van Victor komen met de mooiste verhalen terug terwijl hijzelf niet verder komt dan de Nederlandse grens met België en Duitsland. Hopelijk zal Nederland over een jaar meer compassie tonen en hem niet uitzetten als hij dan nog geen geldig reisdocument heeft en ook zijn verblijfsvergunning verloopt.

Lucien Spee de Castillo Ruiz
 
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN LUCIEN SPEEMEEST GELEZEN VAN LUCIEN SPEE

Ook mijn man is een vluchteling

Lucien Spee, in Columns & Opinie op 22 april 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media