Back to Top
Donderdag 02 Jul
86447 users - nu online: 880 people
86447 users - nu online: 880 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Hardhandig optreden tegen LHBTQ’ers neemt toe in Indonesië


door Redaktie in Historie & Politiek , 18 april 2020

This article is also available in English


Leden van de Indonesische Tweede Kamer hebben een ontwerp-wetsvoorstel “gezinsweerbaarheid” voorgesteld. Het wetsontwerp definieert homoseksualiteit als een afwijking die een bedreiging vormt voor gezinnen, en vereist dat HLBTQ-mensen zich bij de autoriteiten melden voor rehabilitatie, en verlangt van hun families dat ze HLBTIQ’ers aanmelden bij instanties die “gezinsweerbaarheid” in hun pakket hebben.

Anti-homodemonstratie door moslims in Banda Atjeh, feb. 2018
Het ontwerp-wetsvoorstel, zoals in begin dit jaar beschreven door de Jakarta Post, schetst de vorming van een staatsorgaan dat verantwoordelijk is voor “gezinsweerbaarheid” en dat “de gezinscrisis door seksuele afwijkingen” zou dienen aan te pakken met spirituele begeleiding en maatschappelijke, psychologische en medische revalidatie. Het wetsvoorstel definieert daarbij seksuele afwijkingen als “de drang naar seksuele bevrediging op ongebruikelijke en onredelijke wijzen, waaronder sadisme, masochisme, incest en homoseksualiteit.”

Wetgever Sodik Mujahid, lid van de Gerindra-partij en één van de voorstanders van het wetsvoorstel, zegt dat HLBT-gedrag moet worden gemeld voor behandeling omdat het de toekomst van de mensheid zou verstoren. “Laten we er wat fundamenteler naar kijken. De praktijk van homoseksualiteit, bijvoorbeeld, verstoort de toekomst van de mensheid op gezinsbasis,” verklaarde hij.

De voorgestelde wet is de nieuwste ontwikkeling in een steeds vijandiger wordende situatie voor HLBTQ’ers in Indonesië. Het aantal doelgerichte acties - en het geweld - van de regering en burgerwachten tegen de HLBTQ-gemeenschap is de afgelopen vijf jaar gestaag toegenomen. Indonesië criminaliseert relaties tussen personen van hetzelfde geslacht niet op nationaal niveau, maar de sharia-wetgeving, die relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht verbiedt, is van kracht in de provincies Atjeh en West-Sumatra.

De nationale wet op pornografie, die vaag is geformuleerd en dus openstaat voor brede interpretatie, wordt veel gebruikt om HLBTQ’ers eruit te pikken, en in 2018 werd een nationale wet voorgesteld die relaties tussen personen van hetzelfde geslacht strafbaar stelt. Deze wet is echter nog niet van kracht.

In 2017 werden honderdeenenveertig mannen vastgenomen tijdens een inval bij de Atlantis sauna in Noord-Jakarta

Jessica Stern, uitvoerend directeur van de HLBTQ-mensenrechtenorganisatie OutRight Action International, merkt op: “Het nieuws uit Indonesië is buitengewoon zorgwekkend. Het wetsvoorstel stelt voor om in de wet op te nemen dat HLBTQ’ers een bedreiging vormen voor hun familie en moeten worden ‘gerehabiliteerd,’ veranderd en verwijderd - in wezen dat HLBTQ’ers wettelijk verplicht zijn om zogenaamde conversietherapieën te ondergaan, die door gerenommeerde psychiatrische organisaties, zoals de World Psychiatric Association, als schadelijk en ineffectief worden beschouwd. Dit intensiveert niet alleen de toenemende vervolging van HLBTQ’ers en de haat waarmee ze worden geconfronteerd, maar vereist ook dat hun families dit melden, waardoor HLBTQ’ers nog kwetsbaarder en geïsoleerder worden en raken.”

stokslagen in 2018 in Atjeh wegens gay seksHet wetsvoorstel doet denken aan de Nigeriaanse “Same Sex Marriage (Prohibition) Act” (2014), die diegenen criminaliseert, die van relaties tussen personen van hetzelfde geslacht weten of deze “steunen,” waardoor de vrienden en families van HLBTQ’ers strafbaar worden.

Het wetsvoorstel volgt een alarmerende trend van een aantal landen die strengere regels voor homoseksuele relaties voorstellen.

OutRight’s Jessica Stern: “De invoering van criminaliseringswetten waar die nog niet bestaan, en verdere criminalisering in landen die relaties tussen personen van hetzelfde geslacht al strafbaar stellen, is een beangstigende herinnering aan een groeiende wereldwijde reactie tegen gendergelijkheid en het recht van HLBTQ’ers om te zijn wie ze zijn en te houden van wie ze willen houden, zonder angst voor geweld, vervolging of opsluiting. Dit is een herinnering aan het feit dat vooruitgang niet vanzelfsprekend is en dat HLBTQ-bewegingen niet alleen voor vooruitgang moeten vechten, maar ook tegen achteruitgang.”
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Hardhandig optreden tegen LHBTQ’ers neemt toe in Indonesië

Redaktie, in Historie & Politiek op 18 april 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media