Back to Top
Dinsdag 07 Jul
86447 users - nu online: 929 people
86447 users - nu online: 929 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Transgender- en intersekse personen nu wettelijk beschermd tegen discriminatie


door Redaktie in Historie & Politiek , 30 december 2019

This article is also available in English


Sinds afgelopen maand zijn intersekse- en transgender personen expliciet wettelijk beschermd tegen discriminatie. Een wet van D66, PvdA en GroenLinks trad onlangs in werking. Er is lang gepleit voor het discriminatieverbod, en het is de eerste belofte uit COC’s Regenboog Stembusakkoord die volledig is ingelost.


“Dit is een prachtige overwinning voor transgender- en intersekse personen”, aldus o.a. het COC in een reactie. “Eindelijk krijgen zij de wettelijke bescherming die ze toekomt. Eindelijk weten ze zeker dat de wet aan hun kant staat.”

In de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) staat dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden op grond van hun geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie. Behalve voor transgender- en intersekse personen, is de wet ook van belang voor bijvoorbeeld non-binaire, androgyne en genderqueer personen.

Het idee is dat deze wet mensen onder meer beschermt tegen discriminatie op het werk, in het onderwijs, bij huisvesting, in de gezondheidszorg en de (maatschappelijke) dienstverlening. Transgender- en intersekse personen kunnen met klachten over discriminatie terecht bij het College voor de Rechten van de Mens.

Er was in Nederland tot nu toe geen enkele wet die intersekse- en transgender personen expliciet tegen discriminatie beschermde. De groep, die bestaat uit ten minste 200 duizend personen, krijgt veel met discriminatie te maken. Intersekse personen ondervinden problemen bij participatie in opleiding, werk en vrije tijd. Van de transgender personen in Nederland ondervindt 40 procent discriminatie op het werk en kreeg 43 procent de afgelopen 12 maanden te maken met geweld. Mensen worden geweigerd voor een baan of zelfs ontslagen wegens hun identiteit.Er is meer dan dan zeven jaar geijverd voor een verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen. In maart 2017 beloofden acht partijen in COC’s Regenboog Stembusakkoord om daar voor te zorgen. Eind 2017 dienden D66, PvdA en GroenLinks een initiatiefwetsvoorstel in. Dat werd op 3 juli 2018 aangenomen door de Tweede Kamer en op 12 maart 2019 door de Eerste Kamer. In beide Kamers stemden alleen PVV en SGP tegen het verbod.

Volgende is dat het COC er voor pleit dat het verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen nu ook wordt opgenomen in het Wetboek van Strafrecht.
 
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Transgender- en intersekse personen nu wettelijk beschermd tegen discriminatie

Redaktie, in Historie & Politiek op 04 januari 2021
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media