Back to Top
Zaterdag 04 Jul
86447 users - nu online: 845 people
86447 users - nu online: 845 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:

Columns & Opinie

Meelopen in een demonstratie wat gericht is op de zorg opende mijn ogen en mijn oren klapperde. “Waar heb jij gezeten de afgelopen vijf jaar,” werd mij gevraagd. “In Afrika,” antwoorde ik.

door Wil Groot - 30 september 2019

lengte: 4 min. Printervriendelijke Pagina  
Witte Woede: demonstratie voor behoud van de Zorg

lengte: 4 minutenWaar ik mij bezighield met de zorg voor hiv- aidsweeskinderen en armlastige kinderen. Natuurlijk ben ik zelf wel wat op de hoogte van de zorg hier - vanwege mijn hiv – maar hoe het er op de werkvloer aan toe gaat is mij deels onbekend. Over de regels van de zorgverzekering en de farmaceuten weet ik. Die moeten worden opgevolgd. Voor alternatieve zorg is er geen tijd en plaats, is mijn ervaring.

“Overal is er structureel personeelstekort of minimale bezettingen. Het zelf oplossen van personeelstekort is haast verplicht geworden - men ziet door de bomen het bos niet meer. Telkens overwerken of verlof wordt toekgekend naar hoe de werkgever het uitkomt. Je benen onder je lijf vandaan lopen totdat je erbij neervalt. Pauzes overslaan, want alles voor de cliënt/patiënt. Op je vrije dagen voor van alles en nog wat terug moeten komen. Werkgevers houden zich akelig stil. Wanneer komen zorgverleners eens voor zichzelf op i.p.v. alles maar te accepteren. Ik doe niet mee aan de 24/7 beschikbaar zijn mentaliteit!!!”

Zorgverleners en verpleegkundigen draaien overuren en dit ten koste van zichzelf. Ziekenhuis medewerkers die hun werk neer leggen omdat ze het niet meer aankunnen. De demonstratie laat zien dat de mensen het zat zijn en er is een grote groep die de beroepsprofielen van tafel wil, tegen de functiedifferentiatie op basis van initiële opleidingen is en zich zorgen maakt over de uitholling van het vakgebied.

Drie op de vier verpleegkundigen overweegt mede daardoor ander werk te gaan zoeken door de hoge werkdruk en te lage lonen. Er zijn 130.000 vacatures in de zorg.
"Het moet afgelopen zijn met de halfbakken plannen van het kabinet, die jaarlijks miljarden euro’s, die bestemd zijn voor de zorg terug storten in de schatkist.”

Ik vraag mij dan af waarom die miljarden dan niet gebruikt worden om meer mensen in te zetten op de werkvloer.

Wanneer ik dit hoor en lees word ik boos op die werkgevers die in die ivoren toren zitten en op de politiek die naar mijn mening oren dicht hebben. Ik snap die Witte Woede. Die werkgevers moeten zelf eens mee gaan lopen op de werkvloer. Dan snappen zij wat zorg inhoudt. De politiek snapt er geen snars van wat goed werkgeverschap inhoud.

Velen op de werkvloer raken overspannen, overwerkt. Het ziekteverzuim in de zorg is 5,9 procent, hoger dan in welke sector ook en ver boven het landelijk gemiddelde van 4,7 procent. Het personeelsverloop is 15,7 procent. Van personeel onder de 30 jaar verlaat 30 procent binnen enkele jaren de sector weer. Het aantal zorgmedewerkers dat psychische zorg ontvangt, is de afgelopen jaren met 40 procent gestegen. Voor zeker een kwart zou gelden dat hun klachten werk gerelateerd zijn.

Werkgevers weten niet wat er moet gebeuren. Stagiaires die alleen nachtdienst draaien - één verpleger op een afdeling met drie stagiaires – een afdeling met alleen uitzendkrachten – alleen staan op een groep van acht dementerende ouderen - en ga maar door. Het is toch duidelijk dat er meer personeel nodig is in de zorg. Mensen met ervaring worden aan de zijkant gezet. Het aantal regeltjes is toegenomen. Ziekteverzuim is hoger dan ooit. Veel mensen gaan weg.

"Wanneer drie op de vier straks hun werk neerlegt dan ben jij ‘Rutte’ daar verantwoordelijk voor. In feite is de politiek schuldig aan wat er allemaal fout gaat.”

Tijdens de demonstratie spreek ik mensen die al 30 jaar werkzaam zijn. Het tekort aan collegae is nu fysiek bij hen merkbaar. Velen voelen zich schuldig wanneer zij een dag vrij zijn – want er is een groot tekort aan handen. Ziekteverzuim is groot. Ambulance verpleegkundigen vooral in de grote steden zijn schaars, waardoor er minder ambulances rijden.

Wie zijn daar de dupe van en wie is hiervoor verantwoordelijk?
“Een ander laat mij duidelijk weten dat Marktwerking absoluut niet thuis hoort in de zorg. Zorg is een roeping en de zorg schreeuwt naar hulp. Er wordt de regering verweten dat ‘roeping’ hen geen barst scheelt.”
Ik lees dat er zorg instellingen zijn die 40% winst maken. Wat gebeurt er met dat geld? Waarom wordt dit niet gebruikt voor meer handen?

“Tijdens de algemene beschouwingen zijn links en rechts reuze vriendelijk met elkaar. Wat goed dat er geld naar het onderwijs gaat en dat er 5 miljoen extra naar de zorg gaat om onderzoek te doen naar functie differentiatie - bah!! - de zorg is doodziek - en staat op de rand van reanimatie. Mensen met ervaring worden aan de kant gezet en het aantal regeltjes is drastisch toegenomen. En de politiek? Mooie praatjes en beloften maar zij maken tot nu toe niets klaar. Het is niet alleen de NVZ en de minister die de handen op de knip houdt – Deze stromannen hebben het lef niet om bij de zorgverzekeraars en farmaceuten aan te kloppen en eens paal en perk stellen over het machtsmisbruik vanwege privatisering. Zij zijn het die werkelijk de dienst uit maken. Het is om te huilen.”

Ik volg de gesprekken op facebook, lees de reacties en bemerk dat er vanuit de ivoren toren, of het torentje in Den Haag alleen wordt geïnvesteerd op o.a. inkoopvoorwaarden - goed werkgeverschap – technische-  en sociale innovatie - ook al geeft de werkvloer aan dat werkgevers er geen bal van snappen.

Eén ding is duidelijk – “Zonder personeel geen zorg.”
 
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN WIL GROOTMEEST GELEZEN VAN WIL GROOT

Witte Woede: demonstratie voor behoud van de Zorg

Wil Groot, in Columns & Opinie op 05 oktober 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media