Back to Top
Zondag 05 Jul
86447 users - nu online: 1020 people
86447 users - nu online: 1020 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Transgender personen hebben nauwelijks spijt


door Redaktie in Scene , 09 februari 2019

This article is also available in English


De transgender belangenorganisaties Transvisie en Transgender Netwerk Nederland (TNN) benadrukken dat spijt bij transgender personen heel weinig voorkomt.

Zij reageren daarmee op de Zembla (BNNVARA) uitzending, die ging over spijt bij transgender personen. Transvisie en TNN willen voorkomen dat transgender personen en hun omgeving ten onrechte bang worden voor spijt.

“Het gebeurt gelukkig zelden dat een transgender persoon spijt heeft van een transitie”, stelt Lisa van Ginneken, voorzitter van Transvisie. Het weinige onderzoek dat er is, bevestigt dit.

Onderzoek in het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie van het Amsterdam UMC rapporteert dat slechts 0,5% van de personen die geslachtsaanpassende chirurgie hebben gehad, spijt heeft. Dit cijfer is niet hard, maar sluit wel aan bij ander onderzoek. Twaalf klinieken in de Verenigde Staten die in een onderzoek zijn vergeleken, behalen vergelijkbare lage spijtcijfers.

Het blijkt daarbij niets uit te maken of de psycholoog een rol vervult als poortwachter zoals in Nederland het geval is, of dat een beknoptere vorm van screening wordt toegepast zoals in onder meer de Amerikaanse klinieken uit het genoemde onderzoek. “Laten we dus niet uit angst voor spijt de toegangscontroles voor medische behandeling nog verder uitbreiden”, aldus Brand Berghouwer, voorzitter van TNN.

“Spijt moet niet verward worden met experimenteren. Een zoektocht naar je genderidentiteit is een proces, geen project met een vaststaand resultaat. Experimenteren en onderzoeken hoort daar bij. Terugkeren op je schreden ook”, stelt Lisa van Ginneken.

Om de kans op spijt zo klein mogelijk te maken pleiten Transvisie en TNN ervoor om transgender personen zo veel mogelijk ruimte te geven om te experimenteren met hoe zij uiting geven aan hun geslacht. Natuurlijk is het wel van belang om voorafgaand aan onomkeerbare medische behandelingen vast te stellen dat iemand de experimenteerfase echt achter de rug heeft.

Transvisie en TNN wijzen de Nederlandse overheid en behandelaars in de transgenderzorg regelmatig op het belang van zelfbeschikking. Als de transgender persoon zelf de afweging mag maken of medische behandelingen gewenst zijn, komen maatwerk en goede begeleiding steeds meer voorop te staan. COC Nederland sluit zich aan bij de kanttekeningen van Transvisie en TNN.

De uitzending van Zembla kun je hier terugzien
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Transgender personen hebben nauwelijks spijt

Redaktie, in Scene op 15 februari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media