Back to Top
Zondag 05 Jul
86447 users - nu online: 1026 people
86447 users - nu online: 1026 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Movisie en COC aan de slag met suïcide-preventie onder LHBTI-jongeren


door Redaktie in Algemeen , 28 september 2018

This article is also available in English


Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om het hoge aantal zelfdodingen en zelfmoordpogingen terug te dringen. 113 Zelfmoordpreventie ontvangt € 2 miljoen extra subsidie en gaat met Movisie en COC Nederland na de zomer een campagne starten om suïcide onder LHBTI-jongeren tegen te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat zelfmoordpogingen onder lesbische, homo- en biseksuele jongeren 4,5 keer vaker voorkomen dan onder heteroseksuele jongeren. Een steekproef van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder transgender personen – waaronder jongeren van 16 tot 24 jaar – leert dat 21 procent een zelfmoordpoging heeft gedaan.

Campagne

Reden voor extra inspanningen om suïcide onder LHBTI-jongeren te voorkomen, vinden 113 Zelfmoordpreventie, COC Nederland en Movisie. Samen ontwikkelen ze een online- en offlinecampagne voor jongeren, ouders en professionals in het onderwijs. Bij het uitvoeren van de campagne wordt voortgebouwd op de bestaande succesvolle interventie www.iedereenisanders.nl, waarop informatie en aanpakken rond suïcidepreventie voor LHBT-jongeren worden verbeterd, uitgebreid en verduurzaamd. Ook wordt er aangesloten bij de Gender & Sexuality Alliances (GSA’s), een goedlopende interventie op scholen.

Ouders worden voorzien van toegankelijke informatie over het signaleren van suïcidaal gedrag en handvatten om hierover in gesprek te gaan. Professionals krijgen beschikking over een combinatie van masterclasses en een onlinetraining over de kwetsbaarheid van LHBT-jongeren voor suïcidaal gedrag en vaardigheden over hoe zij hiermee om kunnen gaan.

De campagne van 113 Zelfmoordpreventie, COC Nederland en Movisie start na de zomer en loopt tot en met 2020. Het extra geld voor 113 Zelfmoordpreventie is een onderdeel van een forse extra investering van VWS voor zelfmoordpreventie. Er komt ook extra geld om meer professionele en vrijwillige hulpverleners aan te trekken en extra trainingen te geven. Verder komt er ook extra geld voor andere activiteiten om zelfmoord te voorkomen zoals gemeentelijke of provinciale initiatieven en onderzoek. Daar is 15 miljoen euro voor beschikbaar.

Een recent rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde onlangs dat het aantal zelfmoorden vorig jaar is toegenomen tot 1.917, dat zijn er 23 meer dan in 2016. Met name het aantal zelfmoorden onder jongeren liet een flinke stijging zien. In 2017 maakten 81 jongens en meisjes een einde aan hun leven, tegenover 48 een jaar eerder.


 Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl. Kijk ook eens op www.iedereenisanders.nl.
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Movisie en COC aan de slag met suïcide-preventie onder LHBTI-jongeren

Redaktie, in Algemeen op 02 oktober 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media