Back to Top
Dinsdag 07 Jul
86447 users - nu online: 920 people
86447 users - nu online: 920 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:lengte: 6 min. Printervriendelijke Pagina  
Ontwikkelingen voor LHBT-asielzoekers in noodopvang


door Redaktie in Historie & Politiek , 04 februari 2016

This article is also available in English
lengte: 6 minuten


In oktober luidde COC Nederland de noodklok over de situatie van LHBT-asielzoekers in de noodopvang. Hoewel het COC vindt dat de regering nog altijd te weinig doet om die situatie te verbeteren, komen er op vier locaties in Amsterdam en Rotterdam wel aparte, veilige opvanglocaties voor LHBT’s. Bovendien meldden zich honderden ‘maatjes’ voor LHBT-asielzoekers aan bij het COC. Hieronder een overzicht van de recente ontwikkelingen.

LHBT-asielzoekers kwamen met veel klachten dat ze zich onveilig voelen in de noodopvang. Ze worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Asielzoeker Omar uit Syrië vertelt in het programma over zijn ervaringen in de opvang.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) en minister Jet Bussemaker (Emancipatie) is gevraagd om extra maatregelen voor veilige noodopvang. Zo zouden daders steviger moeten worden aangepakt, moet duidelijk worden gemaakt dat discriminatie in de opvang niet wordt geaccepteerd en zouden er vertrouwenspersonen moeten komen in elke opvanglocatie waar LHBT’s en andere kwetsbare groepen problemen kunnen melden.

Aparte veilige opvang

Er is gepleit voor aparte, veilige opvanglocaties voor LHBT-asielzoekers die daaraan behoefte hebben. Dit is de oplossing die door LHBT-asielzoekers zelf het meest gewenst en genoemd wordt. Het pleidooi wordt ondersteund door LGBT Asylum Support, Secret Garden en The Hang Out 010, die daarvoor een internetpetitie starten. SP, GroenLinks en PvdA organiseren een hoorzitting over de kwestie.

Staatssecretaris Dijkhoff neemt geen extra maatregelen, zo laat hij op 16 november weten in antwoord op Kamervragen van de PvdA. Het COC vraagt de Tweede Kamer om in actie te komen. PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch krijgt op 26 november de toezegging van de staatssecretaris dat er in asielzoekerscentra een postercampagne tegen discriminatie komt, maar daar blijft het bij.


Amsterdam

Op 4 december laat de gemeente Amsterdam weten dat zij LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben wél aparte opvang gaat bieden. Inmiddels zijn er twee van dergelijke locaties geopend; begin 2016 komt daar een derde bij.

Op 7 december stuurt minister Bussemaker (Emancipatie) een brief aan 42 zogenaamde ‘regenbooggemeenten’ waarin ze haar zorgen uit over de situatie van LHBT-asielzoekers. Ze dringt er bij de gemeenten op aan het voorbeeld van Amsterdam te volgen. Op 8 december laat de regering bij monde van minister Ard van der Steur (Veiligheid & Justitie) weten dat aanpakken van de daders het uitgangspunt van het kabinetsbeleid blijft, maar dat er in noodsituaties wel degelijk aparte opvang aan LHBT-asielzoekers kan worden geboden.

Op 15 december wordt bekend dat de gemeente Rotterdam gehoor geeft aan de oproep van minister Bussemaker. Hulporganisatie Humanitas wil tien LHBT’s gaan opvangen die in een asielzoekerscentrum in Alphen aan den Rijn werden bedreigd. Dat gebeurt onder meer op aandringen van het Rotterdamse PvdA-Raadslid Fatima Talbi.

Het COC blijft de komende tijd bij regering, Kamer en gemeenten aandringen op aanvullende maatregelen voor veilige noodopvang en aparte opvang voor LHBT’s op meer locaties.


Honderden maatjes!

In de tussentijd riep het COC mensen op om ‘maatje’ te worden van een LHBT-asielzoeker. Maatjes ondernemen sociale activiteiten met een asielzoeker. Het geweldige aantal van 300 mensen melden zich de afgelopen weken aan bij het COC.  Dat aantal is zo groot, dat nieuwe aanmeldingen voorlopig niet meer nodig zijn.

Onlangs heeft een van de asielzoekers uit de groep van 10 hongerstakenden in AZC Alphen aan de Rijn, uit pure wanhoop een poging tot zelfmoord gedaan. Sinds gisteren is deze jonge, homoseksuele uit Syrie afkomstige asielzoeker door LGBT Asylum Support met de hulp van Stichting Secret Garden ondergebracht bij een gastgezin in Amsterdam. Deze poging tot zelfmoord is het directe gevolg van uitzichtsloze situaties, oplopende spanningen en structurele discriminatie binnen AZCen maar ook onvoldoende bescherming naar deze kwetsbare groep. Problemen die binnen AZC zich al langere tijd voordoen en waarvoor oplossingen die worden aangedragen, niet worden uitgevoerd.

LGBT Asylum Support luidt de noodklok omdat dit in Nederland binnen een maand tijd de tweede poging tot zelfmoord is van een LHBT asielzoeker in een AZC. Een situatie die niet meer onder controle is en een overduidelijk signaal afgeeft dat deze groep meer aandacht nodig heeft in de vorm van aparte opvang voor LHBT asielzoekers buiten bestaande vormen van opvang.
 
Situatie in noodopvang AZC Alphen aan de Rijn

Van vrijdag 11 tot en met zondagnacht 14 december is deze groep van LHBT asielzoekers in de voormalige penitentiaire inrichting die nu dienst doet als AZC noodopvang Alphen aan de Rijn, in hongerstaking gegaan vanwege aanhoudende discriminatie, bedreigen in zelfs aanranding. Hun enige eis was een veilige plek als LHBT asielzoeker, een safe house.

Uit overleg wat hierop volgende met leidinggevenden van COA en AZC noodopvang Alphen aan de Rijn waarbij de opvang door Stichting Humanitas Rotterdam overgenomen zou kunnen worden, is duidelijk geworden dat het COA hun budget hiervoor niet kan inzetten. Maar ook dat het niet in de lijn is van de staatssecretaris om aparte opvang voor LHBT asielzoekers buiten een noodopvang te kunnen en mogen financieren.
 
Eerder deze maand heeft LGBT Asylum Support een LHBT asielzoeker per direct uit de AZC Hoogeveen, ook een voormalige gevangenis, verplaatst naar een gastgezin in de regio na melding van een dubbele zelfmoordpoging
Deze asielzoeker werd niet alleen structureel gediscrimineerd door medebewoners maar heeft hij ook geen aangifte kunnen doen bij lokale politie van het geweld wat hem werd aangedaan in deze AZC, heeft hij de stichting LGBT Asylum Support verteld. Ondanks verschillende meldingen door hem bij COA personeel lopen de daders hiervan nog steeds rond in deze AZC locatie.
 
Met de poging tot zelfdoding in de noodopvang Alpen aan de Rijn, een dubbele poging tot zelfmoord in AZC Hoogeveen en dit alles binnen een maand tijd, vindt LGBT Asylum Support dat de maat vol is. Deze signalen zijn overduidelijk dat LHBT asielzoekers meer nodig hebben dan wat tot nu toe COA kan aanbieden binnen de mogelijkheden die staatssecretaris Klaas Dijkhoff hen toestaat.


Safe Houses voor LHBT asielzoekers

LGBT Asylum Support pleit al langer net als COC Nederland, samenwerkende LHBT organisaties en een aantal politieke partijen waaronder SP en GroenLinks voor de opvang van LHBT asielzoekers in safe houses als oplossing.
Momenteel is het de omgekeerde wereld: daders van discriminatie worden niet of nauwelijks opgepakt, het doen van melding of aangifte blijkt niet goed te functioneren en wordt zelfs door COA personeel afgeraden.

LHBT asielzoekers komen daardoor eerder meer beschadigd uit een (nood)opvang dan hoe hun hun situatie voorheen was tijdens het kiezen van Nederland als een veilig en tolerant toevluchtsoord. Een land wat garant zou moeten kunnen staan voor de veiligheid van hen. LGBT Asylum support vindt dit onacceptabel.
 
Zolang er daarom geen aparte opvang voor LHBT asielzoekers mogelijk is, er bij de staatsecretaris nog geen signaal binnenkomt waarmee hij zijn ogen eindelijk gaat openen voor de gevolgen die het beleid naar deze kwetsbare positie van LHBT asielzoekers in asielzoekerscentra teweeg brengt, stelt de stichting LGBT Asylum Support voor:
- Het respecteren van elke vorm van LHBT groepen in alle vormen van opvang en het actief zorgdragen dat deze groepen ook intact blijven gedurende de gehele procedure waarmee ze onderling zich veilig kunnen voelen,
- het respecteren van elke vorm van LHBT relaties zodat niet zoals nu, deze gedwongen worden gescheiden van elkaar te moeten leven en er geen enkele plek is voor intimiteit en onderlinge veiligheid
- respecteren van extra zorg in noodopvang voor transgenders: extra medische zorg en kleding respecteren van alle vormen van meldingen vanuit LHBT asielzoekers naar COA personeel waarbij COA bij alle vormen van opvang moet zorgdragen dat:
1) politie waar mogelijk ingeschakeld wordt door COA personeel en niet door de asielzoekers zelf of door organisaties van buitenaf,
2) dader(s) gepakt worden
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Ontwikkelingen voor LHBT-asielzoekers in noodopvang

Redaktie, in Historie & Politiek op 06 februari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media