Back to Top
Donderdag 02 Jul
86447 users - nu online: 911 people
86447 users - nu online: 911 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Toename onbeschermde seks bij jonge homo- en biseksuele mannen


door Redaktie in Health & Body , 06 januari 2009

This article is also available in English


Presentatie onderzoeksresultaten Schorer Monitor 2008

Meer jonge homo- en biseksuele mannen hebben onbeschermde anale seks in vergelijking met vorig jaar. Mannen hebben in de context van drugs, darkrooms en internetdating vaker onbeschermde anale seks dan andere mannen die seks hebben met mannen. Dit zijn de hoofdconclusies uit Schorer Monitor 2008, een jaarlijks online onderzoek van Universiteit Maastricht en Schorer. Daarin beantwoorden mannen die seks hebben met mannen vragen over hun seksleven. Dit jaar namen 5.700 mannen deel, vorig jaar waren dat er 3.700.


Minder vaak condoomgebruik jonge mannen met losse partners

37% van de jonge homo- en biseksuele mannen (<26 jaar) met losse partners geeft aan niet altijd beschermde anale seks te hebben. Vorig jaar was dit percentage 32%.

In specifieke situaties hebben mannen vaak onbeschermde seks
Zijn drugsgebruik, darkroombezoek en internetdating in het spel, dan heeft 70 à 80% van de homo- en biseksuele mannen met hiv wel eens onbeschermde anale seks met losse partners.

Bij mannen zonder hiv of met een onbekende hiv-status in diezelfde omstandigheden heeft circa 40% weleens onbeschermde anale seks met losse partners. Zonder drugs, darkrooms en internet hebben beide groepen mannen in circa 20% van de gevallen niet altijd beschermde anale seks met losse partners.

Meer hiv-testen, nog weinig jaarlijkse herhaling

Steeds meer homo- en biseksuele mannen zijn ooit getest op hiv (66% t.o.v. 63% in 2007) en meer mannen (39%) deden hun laatste hiv-test in het voorafgaande jaar (2006: 30%, 2007: 32%).

Aantal soa stabiel maar hoog

Net als in 2007 had 10% van de deelnemers een soa (2006: 14%). Bij de mannen met hiv had 31% een soa (2006: 42%, 2007: 32%).
‘Consequent testen op soa en hiv als onderdeel van een gezonde lifestyle. Daar willen we heen. Dan kunnen we tijdig behandelen en verdere verspreiding tegengaan’, aldus Ferdinand Strijthagen, directeur Schorer.


Groei van het aantal tegen hepatitis B gevaccineerde mannen

Het percentage volledig tegen hepatitis B gevaccineerde mannen steeg naar 48% (2006: 38%, 2007: 45%). De campagne met gratis vaccinaties voor homo- en biseksuele mannen werpt vruchten af.

(Preventie)activiteiten naar aanleiding van de onderzoeksresultaten

In samenwerking met reguliere organisaties in de gezondheidszorg neemt Schorer initiatieven naar aanleiding van de uitkomsten van Schorer Monitor 2008. Voor jonge homo- en biseksuele mannen komen in 2009 interventies over gezonde seks beschikbaar die qua inhoud en bereik aansluiten bij hun specifieke situatie zoals leeftijd en de mate van acceptatie van hun homogevoelens.

Foto: Schorer Universiteit te Maastricht

Interventies voor mannen met losse partners die onbeschermde anale seks hebben, worden meer gericht op ‘hoog risicocontexten’ zoals drugsgebruik bij seks, seks in darkrooms en internetdating. Mannen met hiv zullen indringender worden geïnformeerd over (de risico’s op en consequenties van) specifieke soa voor henzelf en hun sekspartners.

De campagne met gratis hepatitis B-vaccinaties voor homo- en biseksuele mannen moet onverminderd worden voortgezet. Inspanningen blijven nodig om mannen die seks hebben met mannen te bewegen tot regelmatig testen op hiv (jaarlijks) en soa (halfjaarlijks). Toegewerkt wordt naar een situatie waarin regelmatig testen een vast onderdeel is geworden van een gezond seksleven.

Jonge mannen

Onder jonge mannen verstaan we mannen die seks hebben met mannen (MSM) van 25 jaar of jonger. Het betreft hier 26% van de respondenten. De overige deelnemers duiden we hier aan als oudere mannen. De gemiddelde leeftijd waarop de respondenten voor het eerst seks met een man hadden was 19 jaar. De eerste man waarmee men seks had was gemiddeld 5 jaar ouder (24 jaar).

Hiv en soa

Hiv en soa komen onder jonge mannen minder vaak voor dan onder oudere. Van de mannen met hiv zijn 4% 25 jaar of jonger. De meeste hiv-positieve mannen zijn tussen de 36 en 50 jaar. Van respondenten van 25 jaar en jonger rapporteerde 6% een soa tegen 11% van de oudere mannen. Jonge mannen zijn minder vaak getest: 45% had zich ooit laten testen op hiv, tegen 73% van de oudere mannen.

Leefstijl en kennis

Mannen van 25 jaar en jonger nemen minder vaak deel aan algemene activiteiten (zoals lezen van homotijdschriften) en aan seksgerelateerde activiteiten (zoals homosauna of darkroom bezoeken) dan mannen boven de 25 jaar, en juist vaker aan internetactiviteiten. Jongere mannen zoeken hun sekspartners vaak via internet, homocafé’s, bij vrienden thuis en op homofeesten, terwijl oudere mannen dat vaker doen op plaatsen als sauna’s, cruising areas en darkrooms. Jonge MSM geven aan significant minder kennis over hiv, aids en soa te hebben dan oudere mannen.

Drugsgebruik

Mannen van 25 jaar en jonger gebruiken minder vaak drugs dan oudere mannen. 38% van de respondenten van 25 jaar en jonger gebruikt één of meer drugs, tegen 61% van de oudere mannen.

Onbeschermde seks

Jonge mannen hebben vaker onbeschermde anale seks met losse partners (37%) dan oudere (31%). Bij seks met vaste partners vonden we geen verschillen tussen jonge en oudere mannen.

Beleid

Jonge MSM worden niet altijd adequaat bereikt met bestaande interventies. Gezien het hogere percentage onbeschermde anale seks is het echter belangrijk dat zij wél worden bereikt. Nieuwe insteken moeten worden ontwikkeld in samenspraak met jonge MSM zelf en rekening houden met voor hen specifieke risicofactoren, barrières en overwegingen. Die zijn nog onvoldoende bekend en vervolgonderzoek is daarom nodig.

Testen op hiv en soa

Bij seks tussen mannen bestaat een relatief groot risico op overdracht van hiv en soa. Vandaar dat testen op hiv en soa en vaccineren tegen hepatitis B onder mannen die seks hebben met mannen (MSM) worden gepromoot.

Hiv

Steeds meer MSM laten zich testen op hiv. Van de respondenten met seksuele ervaring heeft 66% ooit een hiv-test gedaan (2007: 63%, 2006: 60%). Van alle respondenten heeft 39% zich laten testen in het voorgaande jaar (2007: 32%, 2006: 30%).

In 58% van de vaste relaties hebben beide partners zich ooit op hiv laten testen (2007: 55%, 2006: 47%). Van hiv-positieve mannen met een vaste partner heeft 88% van die partners zich ooit op hiv laten testen (2007: 87%, 2006: 83%). Onder mannen van 25 jaar of jonger had 45% zich ooit op hiv laten testen (2007: 42%, 2006: 42%).

Soa

Van de respondenten is 38% in het voorgaande jaar op soa getest. Van alle respondenten had 10% in het voorafgaande jaar één of meerdere soa (2007: 10%, 2006: 14%). Soa komen drie tot viermaal vaker voor onder de hiv-positieve mannen dan onder de mannen die niet op hiv zijn getest of die hiv-negatief zijn, nl. bij 31% (2007: 32%, 2006: 42%), tegen 8% van de hiv-negatieve en niet-geteste MSM (2007: 8%, 2006:12%). De daling van soa uit 2007 zette dit jaar niet verder door.
Hepatitis B-vaccinatie

Steeds meer MSM zijn gevaccineerd tegen hepatitis B. Het percentage volledig gevaccineerde mannen steeg van 38% in 2006 naar 45% in 2007 naar 48% in 2008.

Beleid

Hiv-testpercentages gaan sinds 2006 langzaam omhoog, maar krachtige promotie van herhaald testen blijft nodig. Mannen onder de 26 jaar moeten daarbij extra aandacht krijgen. Het opting out beleid voor hiv-testen kan wellicht overal worden ingevoerd. Net als in voorgaande jaren laten de meeste mannen (37%) hun laatste hiv-test bij de huisarts doen. De huisarts is voor veel mannen blijkbaar een logischer keuze voor het doen van een hiv-test dan een soa-poli. Dit gegeven verdient meer aandacht in het actief testen beleid. Ook het actieve hepatitis-B vaccinatiebeleid moet worden voortgezet. Ruim vijf op de tien respondenten is nog niet tegen hepatitis B geïmmuniseerd en veel mannen weten nog nog niet van de gratis vaccinatiemogelijkheid. De nog steeds hoge hiv- en soa-cijfers vragen om blijvend goede zorg voor homo- en biseksuele mannen, met name voor mannen met hiv. Regelmatig testen op soa moet een normaal en terugkerend gebeuren in hun leven worden.


Schorer Monitor 2008

Deze factsheets zijn gebaseerd op gegevens uit Schorer Monitor 2008.
Schorer Monitor is een online onderzoek naar seksueel gedrag onder mannen die seks hebben met mannen. Het volledige rapport is te vinden op: www.schorer.nl/monitor.
Schorer is het Nederlands instituut voor homoseksualiteit, gezondheid en welzijn.
Postbus 15830-1001 NH Amsterdam

info@schorer.nl │ www.schorer.nl
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Toename onbeschermde seks bij jonge homo- en biseksuele mannen

Redaktie, in Health & Body op 07 januari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media