Back to Top
Vrijdag 22 maart
86276 users - nu online: 1279 people
86276 users - nu online: 1279 people login

NIEUWS


Di 23 okt, 2018 2:17

53 steden tekenen intentieverklaring Regenboogbeleid


Op 12 oktober 2018 ondertekenden 53 Regenboogsteden een intentieverklaring om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van hun LHBTI-inwoners verder te bevorderen. De verklaring werd getekend met minister Ingrid van Engelshoven van OCW en geldt voor de periode van 2019 tot en met 2022.

De ondertekening gebeurde in Gouda, in aanwezigheid van tientallen wethouders en beleidsmedewerkers van Nederlandse gemeenten en minister Van Engelshoven van OCW. De intentieverklaring 2019-2022 is een vervolg op afspraken die het ministerie tijdens de vorige kabinetsperiode maakte met gemeenten.

Samenwerking

De 53 Regenboogsteden beloven om hun regenboogbeleid nóg effectiever te maken, onder andere door samenwerking tussen betrokken partijen te versterken. Ze gaan de resultaten en effecten van beleid monitoren en evalueren en richten zich op preventie én bestrijding van discriminatie van LHBTI’s.

In opdracht van het ministerie van OCW zorgt Movisie voor ondersteuning en advies bij het LHBTI-beleid van Regenboogsteden en voor een jaarlijkse landelijke bijeenkomst om ervaringen en opbrengsten van de Regenboogsteden uit te wisselen.

Ook maakt OCW het regenboogbeleid financieel mede mogelijk. De Regenbooggemeenten krijgen jaarlijks € 20.000,- en de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht krijgen € 50.000,-. De Regenboogsteden stellen zelf een equivalent budget en/of personele capaciteit beschikbaar als cofinanciering van het OCW-budget.





53 steden tekenen intentieverklaring Regenboogbeleid
nieuws van Di 23 okt, 2018
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html









GERELATEERD











Rubrieken:
X





Nog een heel weekend Roze Filmdagen
Vr 22 mrt, 2019 13:40

'Regenboogspelen' in 2022 in Nijmegen
Zo 17 mrt, 2019 18:21

Kardinaal zes jaar de cel in wegens seksueel misbruik
Wo 13 mrt, 2019 3:19

    toon meer






In het nieuwste nummer, Gay News 331, maart 2019










Eagle


Famous Cruise Club

meer info |visit










bottom image




Entire © & ® 1995/2019 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren






© 1995/2019 Gay News ®, GIP/ St. G Media