Back to Top
Maandag 25 juni
86148 users - nu online: 1094 people
86148 users - nu online: 1094 people login

NIEUWS


Vr 17 mrt, 2017 18:26

GGD Amsterdam doet onderzoekt naar nieuwe hiv-preventiepil


De GGD in Amsterdam doet mee aan een internationaal wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe hiv-preventiepil. Daaruit moet blijken of het experimentele geneesmiddel F/TAF veilig en effectief is voor het voorkomen van een hiv-infectie bij gezonde volwassenen.

De nieuwe PrEP-pil heeft volgens het farmaceutische bedrijf Gilead Sciences minder bijwerkingen dan het huidige middel Truvada, zoals verminderde nierfunctie en botontkalking. PrEP is bedoeld voor mensen die niet met hiv zijn geïnfecteerd, maar wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken.

In totaal zullen ongeveer vijfduizend proefpersonen meedoen in ongeveer honderd centra in Noord-Amerika en Europa. Het aantal personen dat in Nederland kan deelnemen aan de studie is afhankelijk van de snelheid waarmee internationaal het totaal aantal deelnemers bereikt wordt.

Het Aidsfonds stelt in een reactie dat de bestaande en bewezen effectieve PrEP-pil nog steeds niet toegankelijk en betaalbaar is in Nederland. 'Het is het schrijnend dat mensen moeten kiezen voor deelname aan een onderzoek, om toegang te krijgen tot de hiv-preventiepil, PrEP. Het voorkomt hiv, bespaart kosten en bevrijdt mensen van angst voor hiv', aldus het fonds.


Geïnteresseerde homomannen die seks hebben met mannen kunnen zich tot en met 26 maart aanmelden bij de GGD.


Over de DIS­CO­VER-studie

De DIS­CO­VER-studie is opgezet door Gilead, fabri­kant van zowel Truvada als F/TAF. Zo’n 50 onder­zoeks­cen­tra in Noord-Amerika en Europa doen mee. Anders dan de AMPrEP-studie van het H-TEAM - die ook door de GGD Amster­dam wordt uit­ge­voerd - is DISCOVER een studie naar effec­ti­vi­teit en vei­lig­heid van een nieuwe PrEP-pil.

De helft van de deel­ne­mers zal het bekende middel Truvada krijgen, de andere het nieuwe middel F/TAF. De proef­per­so­nen weten zelf niet in welke groep ze zijn inge­deeld. F/TAF is al wel op de markt voor hiv-behan­de­ling maar de effec­ti­vi­teit ervan als PrEP is nog niet weten­schap­pe­lijk onder­zocht. Omdat DISCOVER een genees­mid­de­len­stu­die is, gelden er voor deel­ne­mers strakke regels voor wat betreft bezoek­data en stu­die­pro­ce­du­res.

 Wie kan er meedoen en waar kan ik me aan­mel­den?

PrEP is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar wel een serieus risico lopen om met het virus geïn­fec­teerd te raken. Homo­man­nen en andere mannen die seks hebben met mannen en trans­gen­der­vrou­wen kunnen zich vanaf vandaag aan­mel­den via de website van de GGD Amster­dam.

De GGD zal daarna door middel van loting de volg­orde bepalen van uit­no­di­gin­gen voor een scree­nings­be­zoek.

Hoeveel mensen kunnen er meedoen?

Het aantal mensen dat in Neder­land kan deel­ne­men aan de studie is afhan­ke­lijk van de snel­heid waarmee inter­na­ti­o­naal het totaal­aan­tal van 5.000 deel­ne­mers bereikt wordt. Met andere woorden, veel hangt af van de snel­heid waarmee de GGD Amster­dam mensen kan scree­nen voor deel­name
 
Rubrieken:
X

    Top Stories | Gay News
In het nieuwste nummer, Gay News 323, juli 2018


Mister B& B
Ontdek de wereld, ervaar je pride

t Bolke


One of the largest gay saunas

meer info |visit


IHLIA


Gay & Lesbian Archives

meer info |visit


bottom image
Entire © & ® 1995/2018 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2018 Gay News ®, GIP/ St. G Media