Back to Top
Dinsdag 21 Jan
86405 users - nu online: 1476 people
86405 users - nu online: 1476 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:lengte: 13 min. Printervriendelijke Pagina  
Discussie regenboogvlaggen zorgt voor duidelijkheid


door Ron Meijer in Historie & Politiek , 13 juni 2004

This article is also available in English
lengte: 13 minuten


Siep de Haan brengt belangen homowereld schade toe

Wat menigeen niet is gelukt, is, misschien onbedoeld, de regenboogvlag wel gelukt, namelijk zorgen voor duidelijkheid inzake het beleid dat de Amsterdamse stadsdeelraad Centrum voor ogen staat met betrekking tot de horeca, vlaggen en reclame-uitingen.


Het begon met een voorstel van Partij van de Arbeid stadsdeelwethouder Els Iping om de regenboogvlag tot "ongewenste reclame-uiting en schadelijk voor het beschermde stadsgezicht" te bestempelen. Dat leverde een golf van protesten op.

Mede op aandringen van de VVD-deelraadsfractie spraken de Kamer van Koophandel, de Koninklijke Horeca Amsterdam en het COC-Nederland zich uit voor behoud van de regenboogvlag. Hoewel de centrale stad niets met het reclamebeleid van het centrum te maken heeft, verzochten zelfs B&W Els Iping om de vlag te laten wapperen.

Hysterisch

De kwestie van de regenboogvlag is eigenlijk maar een van de punten die de afgelopen jaren in het Amsterdamse stadsdeel spelen. Het jaarlijkse getier en gescheld van GBA-secretaris Siep de Haan op het stadhuis dateert al van voor het aantreden van het stadsdeel. In 2002 bood het Dagelijks Bestuur het GBA bij de start van de Pride een receptie aan. Bij die gelegenheid - als gast dus - schold voorzitter Ernst Verhoeven ambtenaren de huid vol. Een gênante en onterechte vertoning.

Na eerst Dagelijks Bestuurders Els Iping (PvdA) en Guido Frankfurter (D66) op de korrel te hebben genomen, krijgt nu Anne Lize van der Stoel, de VVD-stadsdeelvoorzitter, de volle laag. De scheldkanonnades kregen op den duur hysterische trekken en hebben de Amsterdamse homoscene meer kwaad dan goed gedaan. Het mondde steeds meer uit in een persoonlijke vete, waarbij het GBA het met de waarheid niet altijd al te nauw nam. Ook deze maal dreigde Van der Stoel het slachtoffer te worden van de GBA-hetze onder aanvoering van De Haan. Onterecht zoals zal blijken.

De nieuwe Welstandsnota, waar het zogeheten vlaggenbeleid deel van uitmaakt, valt namelijk onder verantwoordelijkheid van Partij van de Arbeid-Dagelijks Bestuurder Els Iping.
VVD-deelraadslid Aart Jan Hoolsema: "De PvdA-angst voor wildgroei van de wapperende veelkleur was flink overtrokken. Veel van de gay-bars en -winkels voeren al minimaal reclame en hebben in plaats van het straks toegestane uithangbord gewoon een vlag hangen. Logisch, want men wil niet teveel aandacht trekken, om de nog steeds aanwezige homo-haters buiten te houden en homo's en hun liefhebbers welkom te heten. Niets zo effectief om het kaf van het koren te scheiden als een goed zichtbare regenboogvlag aan de pui.Toen najaar 2003 de eerste vlaggen van Krasnapolsky weg moesten zagen we als VVD het gevaar voor de regenboogvlag al opdoemen en hebben toen een motie tot behoud van dit emancipatorische symbool ingediend, die een raadsmeerderheid kreeg. Overigens was dit het gevolg van een rechterlijke uitspraak, waarin destijds het College van B&W de tegenpartij was en niet het Dagelijks Bestuur, zoals De Haan maar abusievelijk blijft roepen.

Ook in de VVD-reclamenota van afgelopen februari is ruimte voor permanent gebruik van de ideële regenboogvlag ingeruimd. De VVD-boodschap is duidelijk: handen af van de regenboogvlag. Die staat voor gelijkberechtiging van en diversiteit binnen de homogemeenschap. En daarmee voor emancipatie en diversiteit in de binnenstad. Hij wappert dus ook voor Els Iping."

Een minder opvallende, maar niet onbelangrijke rol speelde D66 in deze affaire. Guido Frankfurter (D66) schaarde zich achter het voorstel tot verbod van Iping (PvdA). De D66-fractie hield zich muisstil. GroenLinks daarentegen steunde onmiddellijk de VVD. GroenLinks-fractievoorzitter Fjodor Molenaar liet ons weten: "Groen Links is tegen reclamevlaggen, maar de regenboogvlag zien wij als aanwinst voor de uitstraling van de stad als aantrekkelijke homohoofdstad van Europa."

De positie van VVD-stadsdeelvoorzitter Anne Lize van der Stoel is duidelijk: "Ik ben altijd tegen een verbod van de regenboogvlag geweest. U bent de eerste die het me rechtstreeks vraagt, de rest praat elkaar alleen maar na. Ik vind de homovlag een symbool van emancipatie en derhalve geen reclame en hij dient dus te blijven wapperen." Dat de stadsdeelvoorzitter de stukken van het Dagelijks Bestuur over de zaak toch ondertekende, heeft te maken met het procedurele feit dat de voorzitter en secretaris altijd de stukken aan de deelraad ondertekenen.

Zoals de zaken nu liggen blijft de regenboogvlag gewoon wapperen in Amsterdam. De VVD, GroenLinks en Amsterdam Anders/de Groenen dwongen Dagelijks Bestuurder Iping in de deelraad van maart jongstleden hierover duidelijkheid te verschaffen. Ze beloofde toen de vlag te laten hangen.

foto - Anne Lize van der StoelZoals ook in de VVD-nota staat vermeld is reclamemisbruik van
de regenboogvlag natuurlijk wel onverteerbaar.

Als een van de eerste was er De Gay Krant die de regenboogvlag misbruikte voor eigen reclame. Nog even en het logo van Albert Heijn of zoiets staat erop.

Een mooie gelegenheid voor De Gay Krant die afschuwelijke reclame voor zichzelf er eens vanaf te slopen. Niemand heeft het recht dit symbool te misbruiken voor eigengewin, ook De Gay Krant niet.

Donkere kamers

Dan speelt er nog de zaak van de "donkere kamers," meestal een aparte ruimte in kroeg of disco waar bezoekers kunnen cruisen en seks met elkaar kunnen hebben. Vóór 1995 waren daar helemaal geen richtlijnen voor. Pas toen er voorstellen kwamen om ze, in navolging van Amerika, te sluiten in verband met de aids-epidemie, werden er richtlijnen opgesteld voor wat betreft brandveiligheid en constructie.

De brandweer en Bouw- en Woningtoezicht hebben destijds scherp gecontroleerd op de naleving van de brandveiligheid in de darkrooms. Een officiële vergunning om deze ruimtes te exploiteren is echter nooit afgegeven. Tevens is toen besloten het aantal donkere kamers te "bevriezen". Formeel bestaan ze niet voor de overheid en mogen ze er dus niet eens zijn, maar ze zijn er wel. Van der Stoel wil aan die kafkaïaanse situatie een einde maken. Legaliseren betekent opnemen in de bestemmingsplannen, waardoor de exploitant rechtszekerheid krijgt. Nu moet een vergunningaanvraag tot (ver-)bouw worden afgewezen. De bedoeling is ze dan ook allemaal te gaan legaliseren, aldus Van der Stoel.

VVD-deelraadslid Aart Jan Hoolsema, tevens voormalig barkeeper van gay bar The Eagle in de Warmoesstraat: "Zo'n anderhalf jaar geleden maakten we ons in de fractie al zorgen over het stiekeme uitsterfbeleid. Wanneer een homobar in andere handen overging mocht de nieuwe eigenaar de darkroom niet meekopen. Zelfs een gay ondernemersclub als het GBA is zich niet van dit gevaar bewust en gaat ervan uit dat darkrooms al legaal waren. Dankzij Anne Lize krijgen de darkrooms nu eindelijk de status die ze verdienen. Laat het GBA haar een bloemetje sturen!"

Het GBA plaatste zich bij monde van De Haan op voorhand alweer buiten het overleg door onmiddellijk de grijs gedraaide grammofoonplaat te voorschijn te halen en te krijsen dat het allemaal weer een verkapte truc is, dat "ze [= Anne Lize] liegt" en dat het "een volgende stap in de vertrutting van Amsterdam" is. Dat is dus de constructieve bijdrage van het GBA-bestuur.
Als het Dagelijks Bestuur de darkrooms zou willen sluiten - wat dus NIET het geval is - dan zouden ze nu gesloten kunnen worden, ze zijn immers illegaal.

Onnodig geblèr

Enkele dagen later werden we verrast met de mededeling van De Haan dat het doorgaan van de Gay Pride op losse schroeven staat, omdat er (aanvullende) eisen zouden worden gesteld waaraan binnen twee dagen moest worden voldaan.
Het mailtje van De Haan aan de GBA-leden ging als volgt:

Beste mensen,

Vanochtend kregen we onderstaand bericht vanuit het stadsdeel. Van der Stoel had besloten dat we nu binnen twee dagen alle gedetailleerde tekeningen inzake de Pride op moesten hoesten, en niet alleen dat, we moesten ook al een overzicht van de optredende artiesten geven.
Gelukkig heeft Ine van Brenk ingegrepen en via burgemeester Cohen geregeld dat deze belachelijke eis wordt ingetrokken.
We hadden ondertussen wel de publiciteit gezocht, en o.m. RTV-Noord Holland (tv-nieuws), Radio 1 (Nos) en Radio 3 (Tros) hebben aandacht gegeven aan deze pesterij vanuit het stadsdeel.
Dus conclusie, de centrale stad heeft wederom ingegrepen (na de regenboogvlaggen en de inschrijftermijn voor koninginnedag de derde keer dat ze Van der Stoel terechtwijzen) en ons gered.

Vriendelijke groeten,
Peter en SiepFoto - Siep de HaanOmdat wij niet alles voor zoete koek slikken, zijn we eerst eens ten stadhuize gaan informeren wat daarvan waar is, De Haan is tenslotte niet in z'n eerste leugen gestikt.

Het volgende bleek het geval:

1: De termijn voor de vergunningverlening van een evenement is voor iedereen hetzelfde. Tot drie maanden voor een groot evenement met meer dan tweeduizend deelnemers (zoals de Pride), twee maanden voor een kleiner evenement. Deze tijd is noodzakelijk om advies te krijgen van de brandweer, de politie, de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht en enkele anderen. Alle grote evenementen moeten een Veiligheidsplan maken (hoe voorkomt de organisatie problemen in zake de openbare orde) en een Afvalplan (hoe gaat de organisatie afval en zwerfvuil tegen).

Er is dus geen sprake van een "besluit van Anne Liesje" om opeens iets op te moeten hoesten, maar van een reeds lang bekende regel waar de verantwoordelijke ambtenaar het GBA aan herinnerde. Dit blijkt ook uit de meegezonden uitnodiging voor een eerste gesprek. Het betreft een gesprek over een eindverhaal (definitieve aanvraag) met details waarvoor het GBA meer dan voldoende de tijd had om die uit te werken na het indienen van de voorlopige aanvraag voor een vergunning in augustus 2003. Het lijstje met onderwerpen was De Haan dus allang bekend.

2: Uitnodiging voor een gesprek is een extra service, want als het stadsdeel er werkelijk op uit zou zijn om de Gay Pride dwars te zitten, dan zou men zonder gesprek en geheel volgens de regels de vergunning kunnen en mogen weigeren op grond van het niet tijdig voldoen aan de geldende voorwaarden. Ook vorig jaar was het GBA te laat met zijn eindaanvraag, terwijl zij ruim van tevoren de einddatum kende.

Nota bene Van der Stoel heeft het GBA bij uitzondering extra tijd gegeven! Ook dit jaar streek zij met haar hand over het hart. Vergunningverlening is een zaak van het stadsdeel. Openbare Orde is de exclusieve bevoegdheid van de burgemeester. Daarom neemt een ambtenaar van de Centrale stad deel aan het vergunningoverleg van een groot evenement. Niks nieuws onder de zon.

Ieder jaar creëert Siep De Haan zelf, zoals hij aangaf in Het Parool van augustus 2002, een kunstmatige rel in de media om zo aandacht te krijgen voor de Pride. Dat hebben we allemaal al jaren mee kunnen maken: het dreigen dat hij de Pride naar Rotterdam verhuist, etc.
Het kostte een uurtje spitwerk van onze kant, maar daarmee was dus het volkomen onnodige geblèr van De Haan onderuit gehaald. We hebben er ook niets meer van gehoord, dus werd het volgens De Haan tijd voor een volgende opgeklopte rel. Het kind blijft om aandacht schreeuwen. Is er een psychiater in de zaal?

Plaatsvervangende schaamte

De smakeloze vertoning van het GBA-bestuur in de persoon van Siep de Haan beleefde de zevende april dan ook een voorlopig dieptepunt in de vorm van een "anoniem" foldertje met een kant noch wal rakende tirade tegen Van der Stoel, dat door Siep de Haan werd verspreid in homobars.

De folder stond vol onjuistheden en regelrechte leugens. Van der Stoel zou bijvoorbeeld vissen in de grachten willen verbieden en de wilde dieren uit Artis weg willen hebben. Je hoeft maar de dierenwelzijnsnota van Van der Stoel te lezen en het betoog ter verdediging van Artis van haar partij, de VVD, te horen om te weten dat dit volkomen onjuist is. Je vraagt je trouwens af wat een GBA-secretaris met Artis moet? Dit was eindelijk ook AT5 opgevallen.

Blijkbaar de vuilspuiterij van De Haan zat, liet AT5 eens een ander geluid horen. Op de vraag of De Haan eigenlijk een persoonlijke vete aan het uitvechten is en er dingen bij sleept die niets, maar dan ook niets, met Van der Stoel te maken hebben, kwam er alleen maar wat gebrabbel uit zijn mond over een politieke partij die ze (wie? Het GBA?) gaan oprichten.

Het eigenbelang wordt duidelijker, als men weet dat voormalig VVD-deelraadslid Peter Kramer, echtgenoot van Siep de Haan én bestuurslid van het GBA, door zijn partij de wacht werd aangezegd wegens toenemende (schijn van) belangenverstrengeling; hij moest óf opstappen als GBA-bestuurslid, óf uit de fractie en de raad. Peter Kramer koos voor het laatste en moet blijkbaar weer aan een politiek baantje worden geholpen.

Overigens, alle kandidaat-deelraadsleden van de VVD kregen van het VVD-afdelingsbestuur de opdracht potentieel conflicterende nevenfuncties neer te leggen. Alle kandidaat-deelraadsleden deden dit, behalve Peter Kramer.

Ook de overige "grieven" van De Haan werden zonder enige moeite onderuit geschoffeld en vallen daarmee onder de kop "misleidende informatie" of, op z'n Hollands, "leugens". Daarnaast werd een nogal verbolgen Willem Bos van de leerwinkel Mr B. aan het woord gelaten, die regelrecht schande sprak over het optreden van De Haan. De laatste maanden had hij met plaatsvervangende schaamte naar het smakeloze gedoe van De Haan en consorten gekeken.

Een belronde langs eigenaren van verschillende homobedrijven leerde al snel dat hij niet alleen staat. Zonder uitzondering waren allen die we om hun mening vroegen van oordeel dat dit GBA-bestuur zo snel mogelijk dient te verdwijnen, in de hoop dat een nieuw bestuur eindelijk eens gaat doen waar het voor is, namelijk het promoten van Amsterdam.

Persoonlijke frustraties

En dat is waar het uiteindelijk om gaat: gezamenlijk Amsterdam uit het dal te halen waar het momenteel in zit. Najaar 2002 heeft Van der Stoel met onder andere het GBA rond de tafel gezeten om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Het gesprek leverde veel geschreeuw en weinig wol op. Zeven jaar GBA met De Haan heeft daaraan niets kunnen of willen veranderen. De enige inspanning is steeds dezelfde Gay Pride. De rest van het jaar bestaat uit geschreeuw en lucht, of uit oproepen van De Haan in een Duits blad maar "NIET MEER naar Amsterdam te komen, omdat er toch niets te doen is."

Feit is dat Amsterdam met De Haan en de overige bestuursleden geen bal is opgeschoten en waarschijnlijk beter af is met ondernemers die zelf nadenken en zich inzetten voor nieuwe evenementen. Feit is dat, of men wil of niet, men te maken heeft met (de regelgeving van) het stadsdeel, dat overigens het promoten van Amsterdam als gay capital tot officieel onderdeel van haar beleid heeft gemaakt.

Dat betekent niet dat we alles voor zoete koek moeten slikken, maar wel dat er constructief overlegd moet worden. Met stroop vangt men nu eenmaal meer vliegen dan met azijn. Met zijn platvloerse leugens en scheldpartijen heeft De Haan die overlegpositie verspeeld. Een belrondje langs de grootste deelraad-fracties leerde al snel dat men met De Haan niets meer te maken wil hebben zolang hij zijn persoonlijke frustraties niet kan scheiden van zijn werk als GBA-secretaris.

Daarmee staan de homo-ondernemingen in de stad zonder vertegenwoordiger. VVD-deelraadslid Aart Jan Hoolsema: "Het verbaast me niets dat de gayscene en de deelraad zich van deze GBA met De Haan en Kramer afkeren. De Haan ging zelfs zover om een oud-werkgever van me privé te benaderen om me te belasteren. Van dergelijke methoden is niemand gediend."


Foto - Aart Hoolsema


Ruim zeven jaar hetzelfde bestuur is op zich al idioot.

Om dit soort toestanden te voorkomen behoort een democratisch gekozen bestuur (wat hier niet het geval is, het GBA is een stichting en die heeft geen stemmingsbevoegde leden) om de, zeg, vier jaar af te treden en zich eventueel opnieuw verkiesbaar te stellen.

Bij dit GBA-bestuur is dat niet mogelijk. De contributie betalende ondernemer heeft geen bal te vertellen als gevolg van de gekozen organisatievorm: een stichting in plaats van een vereniging.

Aan deze trieste vertoning dient in het belang van Amsterdam en z'n (homo-)ondernemers zo snel mogelijk een eind te komen. De wereld buiten Amsterdam lacht zich zo ongeveer kapot om die malle nichten die met modder gooien.

De balans is nu dat we met zwaar verdeelde ondernemers zitten, en een bestuur dat zich onmogelijk heeft gemaakt, met, kortom, alleen maar verliezers. Het bestuur van het GBA dient de zaak van Amsterdam het beste door af te treden en aan de donateurs van de stichting te vragen of zij in deze vorm (en met deze methoden) verder kan gaan. Zo niet, dan dient dit bestuur op te stappen. Zo werkt dat in een democratisch land als Nederland.

Gezien de ingegraven posities dicht ik het bestuur die wijsheid echter niet toe en zal er van "buitenaf" actie ondernomen moeten worden. Het zal nog een zware klus worden, want de organisatievorm van het GBA is, zoals gezegd, een stichting, de meest ondemocratische vorm die je maar kunt bedenken. Het kan geen toeval zijn. Ondernemers zijn dan ook geen lid (met zeggenschap), maar "eenvoudig donateur" en verder niets. Hopelijk staat er iemand op die daar een eind aan gaat maken. Want dat er iets moet gebeuren is een ieder wel duidelijk!Commentaar:
Re: Discussie regenboogvlaggen zorgt voor duidelijkheid-


Reactie van dd. 14 juni 2004
Geweldig deze duidelijke uitleg ober het "functioneren" van Siep de (kraai)Haan!
Het is overduidelijk dat deze heer het fluweel lekker vindt zitten als voorzitter van het GBA.
Misschien is het verstandig om zonder alcoholische versnaperingen constructieve zaken aan te pakken in plaats van gillend door te stad te rennen als een Haan zonder kop! In ieder geval is Amsterdam er niet veel wijzer van geworden de afgelopen 7 jaar. Integendeel zelfs! Wie neemt het GBA, in Amsterdam en zelfs daarbuiten, nu nog serieus? Echt geen mens!

Kunnen jullie als GBA leden niet 2/3 van de leden zover krijgen om hem van zijn zetel te krijgen? Dat is toch het percentage om hem te vervangen?

Succes in deze.Reactie van dd. 16 juni 2004
Het probleem zit hem nu juist in het feit dat het GBA een stichting is en derhalve geen leden kent maar donateurs. De enige die bestuursleden kan dwingen op te stappen zijn de overige bestuursleden! Ter info het andere bestuurslid is het vriendje van de Haan, dus tel uit je winst. Het bestuur van het GBA benoemd zichzelf steeds weer voor een aantal jaren. De enige oplossing naar een democratie in deze is de overgang van de stichtings form naar een vereniging maar.... daarover beslist het bestuur van de stichting.


Reactie van dd. 02 juli 2004
Ik ben erg blij dat met dit artikel eindelijk duidelijkheid geschapen wordt inzake de positieve rol die Anne-Lize van der Stoel heeft gespeeld en nog altijd speelt om de homo-emancipatie in Nederland te bevorderen. Gezien eerdere artikelen in Gay news waarin Van der Stoel toch reglmatig in een negatief daglicht geplaatst werd, denk ik dat niet alleen een bloemetje van GBA, maar ook van Gaynews op zijn plaats is. Ik verwacht van Van de Haan dat als hij werkelijk de belangen van GBA voor ogen heeft hij nu op korte termijn opstapt. Ik hoop dat daarna GBA met mensen als Van der Stoel erin zullen slagen om van Amsterdam weer een hot gayspot te maken.


GERELATEERDMEER VAN RON MEIJERMEEST GELEZEN VAN RON MEIJER

Discussie regenboogvlaggen zorgt voor duidelijkheid

Ron Meijer, in Historie & Politiek op 14 juni 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media