Back to Top
Dinsdag 07 Apr
86426 users - nu online: 939 people
86426 users - nu online: 939 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
De Stonewall Riots alweer 50 jaar geleden


door Ron Meijer in Columns & Opinie , 03 augustus 2019


De politieagenten werden verrast. Normaal durfde niemand ze een strobreed in de weg te leggen als ze een homobar binnenvielen en mensen oppakten wegens overtreding van de zedenwet. Maar deze keer verzamelden zich zo'n 400 woedende mensen buiten de New Yorkse Stonewall Inn.

Stonewall rellen, 1969 Volgens Amerikaanse kranten werd er met flessen gegooid en werd de bar in brand gestoken. De rellen die vandaag 50 jaar geleden begonnen, gingen de geschiedenisboeken in als de Stonewall Riots.

Homoseksualiteit was toen in bijna de hele VS illegaal. Homo's en transgender personen werden regelmatig gearresteerd en named en shamed. Hun reputaties, carrières en privélevens werden vernield. De Stonewall Riots markeren voor de Verenigde Staten een keerpunt, het begin van de homorechtenbeweging en een eerste stap naar brede acceptatie.

Een jaar na de rellen organiseerde een nieuwe anti-discriminatiebeweging, de Gay Liberation Front, een herdenkingsmars in New York. Dat was de voorloper van de New Yorkse Gay Pride Parade, die nog steeds jaarlijks in het weekend rond 28 juni plaatsvindt. Dat deze rellen vijftig jaar later nog zoveel aandacht zouden krijgen had men toen nauwelijks kunnen vermoeden.

In 1969 was homoseksualiteit in vrijwel alle landen nog strafbaar. Zelfs in tolerantere samenlevingen stond het “uit de kast komen” vaak gelijk aan zelfmoord – zowel sociaal als op de arbeidsmarkt.

Toch is homoseksualiteit anno 2019 in zo’n zeventig landen nu nog altijd strafbaar. In onder andere Saoedi-Arabië, Iran en Brunei worden homo’s ter dood veroordeeld. Bovendien zijn de opmerkelijke verworvenheden van de afgelopen vijftig jaar geen garantie voor de toekomst. Denk in dit geval aan de Amerikaanse President Trump die het transgenderverbod voor het leger weer instelde.  Zelfs in de meest liberale landen zijn nog altijd gewelddadige homofobe reacties mogelijk.

Nationalistische regimes in Polen, Hongarije en Rusland bijvoorbeeld, zetten homoseksuelen steevast neer als buitenlandse agenten. Ze vormen niet alleen een bedreiging voor het voortbestaan van de natie, maar ook voor de westerse beschaving als zodanig. In mei 2018 wees een peiling uit dat 63 procent van de Russen ervan overtuigd is dat de Russische traditionele, geestelijke waarden worden ondermijnd door een georganiseerd, mondiaal homo-netwerk.

Om deze  "dreiging" te bestrijden, heeft Rusland in 2013 een beruchte wet aangenomen. Deze wet, die "homopropaganda” verbiedt, heeft tot de arrestatie en vervolging van talloze mensen geleid. In augustus 2018 werd de 16-jarige Maxim Neverov nog vervolgd wegens het ‘misdrijf’ dat hij een aantal foto’s van knuffelende mannen op het Russische sociale-mediaplatform Vkontakte had gezet. De middelbare scholier kreeg een boete van 700 euro, meer dan het gemiddelde maandsalaris in Rusland – voordat hij in hoger beroep werd vrijgesproken.

Oost-Europa is bepaald niet uniek. In tal van landen, van Brazilië tot Oeganda, verspreiden politici verhalen over LHBT-complotten en beloven ze de natie te beschermen tegen de homodreiging.

U ziet, het is nodig te blijven vechten ook in 2019, daarom worden er overal ter wereld Gay Parades gehouden, soms vreedzaam, soms uiteen geslagen met veel geweld; laten we respect hebben voor de mensen die ondanks dat geweld toch de straat op gaan om te vechten voor het recht zichzelf te zijn.

GERELATEERDMEER VAN RON MEIJERMEEST GELEZEN VAN RON MEIJER

De Stonewall Riots alweer 50 jaar geleden

Ron Meijer, in Columns & Opinie op 08 augustus 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media