Back to Top
Zaterdag 04 Jul
86447 users - nu online: 933 people
86447 users - nu online: 933 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Opnieuw subsidie voor acceptatie christelijke lhbt’ers


door Redaktie in Historie & Politiek , 21 februari 2019


Een alliantie van christelijke organisaties voor homo’s, biseksuelen en transgenders heeft opnieuw subsidie gekregen om de ‘sociale acceptatie van lhbt’ers in christelijke kring te vergroten’. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt daarvoor tot 2021 ruim 200.000 euro beschikbaar.


Na drie succesvolle projectperiodes (sinds 2008) heeft een nieuwe alliantie van christelijke LHBT+-organisaties opnieuw subsidie ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de sociale acceptatie van LHBT’ers in christelijke kring te vergroten. De periode van de nieuwe zogeheten LCC Plus Projecten loopt van eind 2018-2021. Opkomen voor gelovige LHBT+’ers blijft nodig

Binnen de bredere doelstelling van de verbetering van de sociale acceptatie van LHBT+’ers in christelijke kring heeft een nieuwe alliantie van christelijke LGHT+-organisaties die het projectenwerk draagt, verschillende doelgroepen onderscheiden. Zo komt er gerichtere aandacht voor jongeren en ouderen. Jongeren worden gezocht en ondersteund in hun eigen sociale omgeving. De aandacht voor ouderen gaat vooral uit naar hen die op latere leeftijd voor hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit zijn uitgekomen.

Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter van ChristenQueer en van de stuurgroep van de LCC Plus Projecten: “We hebben veel kunnen bereiken in de afgelopen jaren, maar actieve aandacht voor gelovige LHBT+’ers blijft onverminderd nodig. Uit onderzoek blijkt dat zij behoren tot de meer kwetsbare groepen. We zijn erg content met deze nieuwe projecten voort te kunnen bouwen op ons eerdere werk.”

Internationaal werk

Een nieuwe organisatie in de Nederlandse alliantie is het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen. Deze in Nederland gevestigde organisatie ontvangt steun om de stem van gelovige LHBT+’ers in Europa te versterken als partner in de dialoog met kerken, overheden en politieke instituties. Daarnaast wordt steun ontvangen om de positie van met name gelovige LHBT+’ers in Oost- en Centraal-Europa en Centraal-Azië te verbeteren.

Wielie Elhorst, co-voorzitter van het Europees Forum en lid van de stuurgroep van de LCC Plus Projecten: “De subsidie is een hernieuwde erkenning van het werk van het Europees Forum dat al in 1982 van start is gegaan. De laatste jaren heeft het Europees Forum zich kunnen positioneren als een belangrijke gesprekspartner voor kerken en in politieke omgevingen, zoals de Raad van Europa. Met de subsidie kan deze presentie verder worden uitgebouwd en versterkt. Het Europees Forum kan in het gesprek over religieuze vrijheden en mensen-rechten een belangrijke functie vervullen.”

Projectperiode 2018-2021

Om het werk uit te kunnen voeren wordt een projectmanager aangesteld. De projecten voorzien ook in verdere versterking van de christelijke LHBT+-beweging. Veel van het projectenwerk wordt uitgevoerd door de vrijwilligers die van deze beweging deel uit maken en die zich in de haarvaten van de christelijke gemeenschappen bevinden waarin en waarvoor het werk wordt gedaan.

De LCC Plus is een alliantie van christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren, in verschillende samenstellingen sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het Ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer info: www.lccprojecten.nl.
 
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Opnieuw subsidie voor acceptatie christelijke lhbt’ers

Redaktie, in Historie & Politiek op 27 februari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media