Back to Top
Zaterdag 04 Jul
86447 users - nu online: 993 people
86447 users - nu online: 993 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:lengte: 6 min. Printervriendelijke Pagina  
Eredoctoraat voor activist Peter Tatchell


door Rob Blauwhuis in Scene , 09 januari 2019

This article is also available in English
lengte: 6 minuten


Onlangs werd de Britse activist Peter Tatchell met een eredoctoraat gelauwerd door de Abertay University in Dundee, Schotland. In het begin van de jaren zeventig was Tatchell één van de drijvende krachten achter de Britse “afdeling” van het Gay Liberation Front, een strijbare actiegroep die in het kielzog van de Stonewall-rellen in de Verenigde Staten was ontstaan.


Het GLF probeerde niet langer, zoals eerdere homogroeperingen, met behulp van psychiaters en andere “deskundigen” begrip voor homo’s als “gewoon hetzelfde” te bewerkstelligen, maar streed voor een verandering van de gehele maatschappij onder het motto “innoveren, niet assimileren.” Het Britse Gay Liberation Front werd op 13 oktober 1970 door negentien mensen in de kelder van de London School of Economics in het leven geroepen.

Tatchell was één van deze negentien pioniers; “negentien jaar oud met lang golvend haar en wonend in Shepherd’s Bush met mijn zestien-jarige vriendje, Peter Smith. Ik was student,” zoals hij memoreerde in een artikel dat hij in 2010 in The Guardian publiceerde. In deze bijdrage omschreef hij het GLF als “een luisterrijke, enthousiaste en vaak chaotische mengelmoes van anarchisten, hippies, linkse mensen, feministen, liberalen en mensen uit de tegencultuur.

Ondanks onze verschillen deelden we een radicaal idealisme – een droom over hoe de wereld zou kunnen en zou moeten zijn – vrij van niet alleen homofobie maar van de hele seksschaamte-cultuur, die hetero’s net zo onderdrukte als HLBT’s. Wij waren seksuele bevrijders en maatschappelijke revolutionairen, naar buiten tredend om de wereld op z’n kop te zetten. GLF omhelsde een geweldloze revolutie in culturele waarden en houdingen.”

In deze herinneringen stelt hij dat het GLF weliswaar tegen “homofobe discriminatie” was, maar “GLF’s hoofddoel was nooit gelijkheid binnen de status-quo. We zagen de maatschappij als fundamenteel onrechtvaarig en poogden die te veranderen, een einde te maken aan de onderdrukking van HLBT’s – en van alle anderen.”

GLF reuni 40e verjaardag

Als lid van het Gay Liberation Front was Tatchell onder andere prominent betrokken bij de organisatie van “sit-ins” bij kroegen die weigerden “mietjes” te bedienen en bij protesten tegen treiterijen door de politie en de medische classificatie van homoseksualiteit als een ziekte. Tatchell was ook één van de organisatoren van de eerste Engelse Gay Pride-betoging in 1972. In 1973 woonde hij als afgevaardigde van het GLF de tiende Weltfestspiele der Jugend in Oost-Berlijn bij. Zijn acties hier zorgden voor veel weerstand van en tussen andere groepen van gedelegeerden. Hij werd daarom van conferenties buitengesloten, zijn folders werden in beslag genomen en verbrand.

Ook werd hij door de Stasi in de mangel genomen en door andere afgevaardigden bedreigd en mishandeld. Terugblikkend meende hij dat dit de eerste keer was dat de homobevrijdingspolitiek in het openbaar in een communistisch land werd uitgedragen en bediscussieerd. Hij merkte echter ook op dat, wat betreft decriminalisering en de leeftijd waarop homoseksuele betrekkingen zijn toegestaan, homo’s in die jaren meer rechten hadden in Oost-Duitsland dan in het Verenigd Koninkrijk en vele andere westerse landen.

Tatchell’s betrokkenheid bij het GLF, dat in 1974 uiteenviel, was echter niet zijn eerste activistische bezigheid. Tatchell is in 1952 te Melbourne in Australië geboren en al in 1967 lanceerde hij op zijn middelbare school campagnes ter ondersteuning van de rechten van de Aboriginals. Ook zette hij zich toentertijd in zijn geboorteland in voor de afschaffing van de doodstraf en tegen de oorlog in Vietnam.

1972Al in 1969 had Tatchell geaccepteerd dat hij homo is en om zijn dienstplicht bij de Australische strijdmacht te ontgaan verhuisde hij in 1971 naar Londen. Zijn lidmaatschap van het Gay Liberation Front was daar niet zijn laatste inzet voor de homobeweging. In de jaren tachtig was Tatchell een felle opponent van de beruchte Section 28, een wetsartikel dat voorschreef dat een plaatselijke overheid “niet opzettelijk homoseksualiteit zal propageren of materiaal publiceren met de intentie homoseksualiteit te propageren” noch “het onderwijzen in elke openbare school te bevorderen van de aanvaardbaarheid van homoseksualiteit als een geveinsde gezinsrelatie.”

Deze wetstekst was een uitvloeisel van de virulente homohaat die vanaf het begin van de jaren tachtig in kracht toenam als gevolg van de aids-crisis en nog eens stevig werd aangewakkerd door de sensatiekranten en het “Tatcherisme.” De homo’s in Engeland voelden zich alsof ze belegerd werden, zoals iemand ooit opmerkte.

1973, op 21-jarige leeftijd
Aan het eind van de jaren tachtig verdubbelde het aantal arrestaties van homomannen wegens “grove obsceniteit” en het anti-homogeweld nam een ongekende omvang aan. Eén van de slachtoffers hiervan was de acteur Michael Boothe, die op een zaterdag in 1990 met een aantal vrienden uitging. Op weg naar huis voerde zijn weg hem “langs openbare toiletten aan de rand van Elthorne Park. Deze waren toen een bekende ‘cottage’ of, in politietaal, ‘een ontmoetingsplaats voor homoseksuelen.’ In de eerste maanden van 1990 had de politie deze toiletten bespied en homomannen in ongekende aantallen gearresteerd. De nacht waarop Michael voorbijliep was de politie echter nergens te zien,” beschreef Colin Richardson in 2002 het verloop van de nacht.

Hij vervolgde: “Om 0.40 uur hoorde een man die de toiletten passeerde iemand roepen. In het halfduister kon hij een gedaante onderscheiden, die zich aan de hekken van het park vastklemde. Het was Michael. ‘Help me alsjeblieft,’ zei hij. ‘Ik ben in elkaar geslagen en ik denk dat mijn been gebroken is.’ Michael speelde het klaar tegen het ambulancepersoneel te fluisteren dat hij was aangevallen door een groep van zo’n zes mannen. Hij was zelfs in staat korte beschrijvingen van hen te geven. Acht uur later overleed Michael als gevolg van zware innerlijke bloedingen.”

Als direct gevolg van deze moord werd de actiegroep OutRage! opgericht, die aanvankelijk vooral campagne voerde met de eis dat de politie niet langer homo’s zou arresteren, maar hen moest beschermen. Tatchell was één van de dertig mensen die de eerste bijeenkomst van deze groep bijwoonde, hoewel hij niet tot de oprichters behoort. OutRage!, dat tot 2011 bestond, versmolt theatrale performance-stijlen met homo-protest en richtte zich later ook uitvoerig en met vele acties op de seksuele hypocrisie binnen de kerk en in de politiek. Volgens OutRage! leidden vele leiders in de kerk en de politiek, die zich in het openbaar tegen homoseksualiteit uitspreken, in het geheim een homoleven.

Met Ian McKellen (r)In 1987 richtte Tatchell de eerste organisatie ter wereld op die zich inzette voor de mensenrechten van mensen met hiv. In dat jaar publiceerde hij ook het boek AIDS: A Guide to Survival, op de voorkant omschreven als “Een radicale zelf-hulp handleiding voor begrijpen, voorkomen en terugvechten.” Dit was niet de laatste keer dat Tatchell zich met aids en de bestrijding daarvan bezighield. In 1994 verscheen van zijn hand Safer Sexy: the Guide to Gay Sex Safely, met foto’s door Robert Taylor, die zodanig zijn dat op de voorkant een waarschuwing is gedrukt: “Dit boek bevat seksueel expliciete afbeeldingen!”

In de inleiding schrijft Tatchell: “Het recht te houden van een persoon van hetzelfde geslacht, en van een gelukkig en gezond seksleven te genieten, is een fundamenteel mensenrecht. Toch spannen regeringen en religies wereldwijd samen om seksuele onwetendheid, schuldgevoelens, vooroordelen en slechte gezondheid hoog te houden. De homofobie die zij stimuleren is verantwoordelijk voor erotische en emotionele misère op een massieve schaal. Die draagt ook bij aan de onnodige verspreiding van hiv-infectie omdat veel homo’s en biseksuele mannen, vooral tieners, adequate informatie over veilige seks wordt onthouden. De wereld hoeft niet zo te zijn. Seks is niet vies. Het menselijke lichaam is niet obsceen. Homoseksualiteit is niet immoreel. Homofobie is niet natuurlijk. [...] Je kunt helpen de wereld te veranderen. Begin met je eigen leven. Kom uit de kast. Kom op voor homo-rechten.”

Hoewel Tatchell zich in de loop van zijn leven voor nog heel wat meer doelen, en niet alleen betreffende homoseksualiteit, heeft ingezet, vormen deze woorden een fraaie reden waarom het eredoctoraat van de Abertay University meer dan terecht is. Abertay’s rector magnificus Nigel Seaton stelt: “Peter Tatchell heeft onophoudelijk campagne gevoerd voor mensenrechten, en voor HLBT+-rechten in het bijzonder, vaak ten koste van een hoge persoonlijke prijs. Peter is een inspiratie voor de gemeenschap van Abertay.” En niet alleen voor hen!
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN ROB BLAUWHUISMEEST GELEZEN VAN ROB BLAUWHUIS

Eredoctoraat voor activist Peter Tatchell

Rob Blauwhuis, in Scene op 15 januari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media