Back to Top
Zaterdag 30 mei
86440 users - nu online: 1002 people
86440 users - nu online: 1002 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Brief uit Brussel: Negationisme


door De Ket in Columns & Opinie , 18 september 2018

This article is also available in English


Lieve Noorderburen, Bij wet is het verboden om de Holocaust uit de Tweede Wereldoorlog te ontkennen. En met reden. Het ontkennen van gruwelijkheden die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, is niet echt een eerbetoon aan slachtoffers en overlevenden. Op het ontkennen van heel andere vormen van geweld, fysiek of mentaal, staat echter geen enkele celstraf. Dat is het geval bij gay bashing.

De Vlaamse pers maakte de voorbije weken melding van manifeste gevallen van gay bashing, met verwondingen en hospitalisatie van de slachtoffers. Wat daarbij steeds opviel - en dat is vaker het geval - is dat, hoewel het homofobe karakter van de aanval zo duidelijk is, lokale politici in hun reactie zich nog steeds voorzichtig uitspreken over het al dan niet homofobe karakter van de agressie.

“Dat zal het politioneel onderzoek moeten uitwezen,” klinkt het dan. Zo ook de reactie van de Gentse burgemeester, Daniel Termont, op het zoveelste geval van een ernstige homofobe aanval op een koppel in Gent. Hoe dichter we bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober aanstaande komen, hoe diplomatischer de reacties van politici zijn, bijzonder bevreesd over de mogelijke gevolgen van hun eventuele uitspraken.


En die gevolgen kunnen er wel degelijk zijn voor Daniel Termont en wel om de volgende reden. Het heteropaar dat op straat het homokoppel had aangevallen was van Bulgaarse en Kosovaarse origine, maar woonachtig in Gent. In heel Gent wonen intussen iets meer dan zevenduizend mensen van Bulgaarse origine en die mogen bij de lokale verkiezingen voor oktober hun gemeentelijk stemrecht uitoefenen. En Termont wil uiteraard niet die zevenduizend mogelijke stemmen verliezen, wetende dat zijn socialistische partij volgens peilingen niet bijzonder goed zal scoren. Hij heeft er dus electoraal belang bij om zich “braafjes” over de Bulgaarse gemeenschap in Gent uit te spreken.

Dus was burgemeester Termont in zijn verklaringen bijzonder voorzichtig, hopende dat hij de Bulgaarse gemeenschap niet zou schofferen. Om stemmen te ronselen is alles toegelaten, zelfs het afzwakken van de ernst van een duidelijk homofobe daad. De angst om bepaalde gemeenschappen voor het hoofd te stoten blijft gevoelig liggen. En vooral om aan te duiden wat nu het echte probleem is.

“Het ligt wat gevoelig in hun cultuur of religie,” hoort men ook vaak als reactie op een homofobe aanval. Waar iemand met wat verstand in het hoofd zich terecht afvraagt waarom die of die politicus zich opstelt als advocaat van de agressor. Religie is vaak de “schuldige,” maar het is toch nog steeds iemand die de daad pleegt. Als de agressor geen duidelijk verschil kan maken tussen religie en zijn of haar daden, dan krijg je een maatschappij met problemen.

Door die “politieke correctheid” worden problemen nooit bij de wortel aangepakt. Voor gay bashing geldt dit eveneens. Door problemen en oorzaken niet bij naam en toenaam te vernoemen, veegt men die onder tafel en is het vooral een enorme minachting voor de slachtoffers zelf. Het blijft stuitend hoe weinig politici hun stem laten horen als het over gay bashing gaat, behoudens enkele uitzonderingen.

Dat is de realiteit waarmee we als gays rekening zullen moeten houden. Dat we in de eerste plaats zelf onze gedachten moeten durven zeggen en laten optekenen door de media, in plaats van politici dat te laten doen. Dat we vooral melding moeten blijven maken van alle incidenten, fysiek en mentaal, waarmee we te maken hebben net omdat we gay zijn. En dat we daarbij de dingen noemen zoals ze zijn (het liefst in de pers), en niet verbloemen of onder de mat schuiven uit schrik bepaalde mensen te schofferen. Politici hebben die schrik, wij moeten die minder hebben.

Je toegenegen,

De Ket
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN DE KETMEEST GELEZEN VAN DE KET

Brief uit Brussel: Negationisme

De Ket, in Columns & Opinie op 22 september 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media