Back to Top
Vrijdag 10 Apr
86426 users - nu online: 1032 people
86426 users - nu online: 1032 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Wereldwijde actie voor vrijheid van meningsuiting


door Redaktie in Historie & Politiek , 03 december 2017

This article is also available in English


Wereldwijd wordt de vrijheid van meningsuiting bedreigd, wordt het maatschappelijk middenveld de mond gesnoerd. Dat treft ook veel LHBTI-organisaties en activisten. Samen met tal van andere maatschappelijke organisaties van over de hele wereld, verenigd in de CIVICUS-alliantie, wordt actie gevoerd onder het motto SPEAK!.

LHBTI-activisten zijn vaak extra kwetsbaar voor beperking van de vrijheid van meningsuiting. Ze lopen veel gevaar als ze voor hun rechten opkomen. In 72 landen zijn homoseksuele handelingen strafbaar. De laatste jaren hebben regimes in verschillende landen geprobeerd die strafmaat verder te verhogen of LHBTI-organisaties op andere manieren het werken onmogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld in Algerije, Litouwen, Nigeria en Rusland door het verbieden van zogenaamde ‘homoseksuele propaganda’.

LHBTI-activisten en gemeenschappen worden vaak tot zondebok gemaakt en hun fundamentele vrijheid van meningsuiting, van vergadering en om te demonstreren wordt ingeperkt. Het werken wordt hen vrijwel onmogelijk gemaakt door invallen van de politie bij LHBTI-organisaties en bijeenkomsten, verscherpt financieel toezicht, een verbod voor LHBTI-organisaties om zich te laten registreren of door het verbieden van Prides.

COC Nederland werkt internationaal in tientallen landen met LHBTI-activisten samen om aan deze misstanden een einde te maken en rechten van LHBTI’s op te bouwen. Daarvoor wordt gewerkt aan het opbouwen en de wettelijke registratie van LHBTI-organisaties, gemeenschapsvorming en het ontwikkelen van politiek-maatschappelijke actie. Bovendien wordt met hen samen om de schendingen van de burger- en mensenrechten van LHBTI’s aan de kaak te stellen bij internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, de Raad van Europa of de Organisatie van Afrikaanse Eenheid.

SPEAK! is een initiatief van CIVICUS, een wereldwijde alliantie van organisaties uit het maatschappelijk middenveld. De actie is er op gericht om het bewustzijn te vergroten over de wereldwijde bedreigingen van fundamentele burger- en mensenrechten en om daarvoor onderlinge solidariteit op te bouwen. SPEAK! valt heel bewust samen met de 2de verjaardag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Om die te bespreken zijn wereldleiders bijeen in New York tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. SPEAK! geeft hen het signaal dat de stem van gewone burgers essentieel is voor het realiseren van een duurzame wereld voor ons allemaal.
 

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Wereldwijde actie voor vrijheid van meningsuiting

Redaktie, in Historie & Politiek op 06 december 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media