Back to Top
Maandag 30 maart
86425 users - nu online: 936 people
86425 users - nu online: 936 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Brief uit Brussel: Katholieke terreur


door De Ket in Columns & Opinie , 06 oktober 2015

This article is also available in English


Lieve Noorderburen, Op het ogenblik dat deze column naar de drukpersen moet, zit de Amerikaanse ambtenaar van de burgerlijke stand Kim Davis nog steeds in de cel. Daar kwam ze in terecht omdat ze na een eerdere veroordeling nog immer weigerde huwelijksaanvragen van homostellen te verwerken in de aanloop naar hun huwelijk. Dat is in strijd met haar katholieke geloof.

Juridisch zit ze niet in de cel omdat ze weigert de aanvragen te verwerken, maar wel omdat ze de rechtbank “beledigt” door het niet te doen na een eerdere veroordeling door dezelfde rechter in augustus. Rechter Bunning, die uit een oerconservatief nest komt en dus wellicht de homozaak niet echt genegen is, wordt door advocaten en rechters omschreven als een plichtsgetrouwe persoon die de wet strikt toepast. Ook al gaan die in tegen zijn (geloofs)overtuigingen.

In het verleden heeft rechter Bunning in een aantal zaken rond homo’s steevast hun kant gekozen, “maar hij deed dat enkel omdat de wet aan hun zijde stond,” aldus enkele insiders. In een interview met een krant liet de moeder van de rechter zich echter ontvallen “dat hij niet akkoord ging met het arrest van het Hooggerechtshof dat het verbod op homo-huwelijken, dat in heel wat staten bestond, naar de prullenmand verwees.” Ze liet in het midden of hij er niet mee akkoord ging om juridische redenen, dan wel omwille van (religieuze) overtuigingen.

In tijden waarin zowat overal het gevaar van extreem moslimterrorisme om de hoek loert, ook in onze contreien, zet de trend van extreem katholicisme zich in de Verenigde Staten verder. Kim Davis is daar het mooiste voorbeeld van. Geruggensteund door haar geloofsgemeenschap, heel zeker financieel, wordt Davis zo de spreekbuis van het extreem katholicisme dat als een gif doorheen de Amerikaanse maatschappij sluipt.

Hun gevecht tegen abortus, euthanasie en het homo-huwelijk wordt op dit ogenblik nog enkel met woorden gevoerd. Maar “terroriseren” doen ze nu al. Vraag is hoe lang het duurt voor een psycho in de naam van God de wapens opneemt in de strijd tegen de heidenen.  

De (verre) geschiedenis leert ons dat de katholieke terreur niet moet onderdoen voor de terreur van het islamfundamentalisme. De kruistochten waren geen kampen van padvinders. Het argument dat de kruistochten intussen al honderden jaren achter ons liggen en dat het katholicisme van nu hiermee niet meer kan vergeleken worden, gaat maar gedeeltelijk op. Het is niet omdat de wapens minder bloedig zijn, woorden en daden – zoals die van Davis – kunnen ook terroriseren en wonden veroorzaken. Of personen tot erge daden aanzetten.

De Amerikaanse katholieke terreur is een wolfje in schapenvacht. Het landschap van het christelijke geloof in de Verenigde Staten is een mozaïek van soms piepkleine, maar ook middelgrote geloofsgemeenschappen. De Kerk van de Mormonen, gekend door de vele zendelingen met naamplaatjes die onze straten afschuimen, zijn tegen alcoholgebruik en door hun invloed mogen restaurants in hun “hoofdstad” Salt Lake City geen alcohol verkopen zonder dat de klant een maaltijd bestelt en nuttigt. En in hele delen van deze immense stad zijn er geen flessen alcohol verkrijgbaar, ook door de invloed van deze kerk. Voor iemand het alcoholverbod in Saudi-Arabië aan de kaak stelt, ga voor een voorproefje eens naar de Verenigde Staten.

En wie denkt dat de Westboro Baptist Church als piepkleine homofobe geloofsgemeenschap de uitzondering is in de Verenigde Staten, is eraan voor de moeite. In de Verenigde Staten krioelt het van kleine geloofsgemeenschappen die homoseksuelen aan de schandpaal willen nagelen. Hun tactiek is niet die van de publieke controverse, zoals Westboro, wel die van intimidatie, discriminatie en psychische terreur.

Volgend jaar kiezen de Amerikanen een nieuwe president. Nu al geven eminente politieke analisten aan dat het wellicht niet over binnen- of buitenlandse thema’s zal gaan, maar wel over het homo-huwelijk en welke presidentskandidaat in God gelooft en wie niet. Dat heb je in een land waar God bless America te pas en vooral te onpas wordt gebruikt om speeches en discours af te sluiten.

De Verenigde Staten is een land waar de eerste discriminatoire opsplitsing tussen blank en zwart opschuift naar een nieuwe vorm van discriminatie, die van de ongelovigen versus de gelovigen (katholieken weliswaar). De katholieke terreur is nog maar net uit de startblokken geschoten.

En voor wie het nog niet wist, the United States is not The Greatest Country in the World. De meest intelligente lezers hadden dat intussen al een eindje door.

Je toegenegen,

De Ket

GERELATEERDMEER VAN DE KETMEEST GELEZEN VAN DE KET

Brief uit Brussel: Katholieke terreur

De Ket, in Columns & Opinie op 06 oktober 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media