Back to Top
Zondag 29 maart
86425 users - nu online: 1032 people
86425 users - nu online: 1032 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Brief uit Brussel: 1.027,50 euro per maand


door De Ket in Columns & Opinie , 08 mei 2015

This article is also available in English


Lieve Noorderburen, De behandeling voor hiv in België kost 1.027,50 euro per patiënt per maand, of 12.330 euro per jaar. Dat zijn enkele conclusies van een onderzoek aan de universiteit van Hasselt naar de totale gezondheidseconomische kosten van een hiv-behandeling in België.

Meteen ook de eerste studie die het totaalpakket van kosten die aan een antiretrovirale combinatiebehandeling zijn gelinkt, heeft opgelijst.

In een persmededeling laten de onderzoekers het volgende noteren: “Onze resultaten tonen het besparingspotentieel van die medicatiekosten, maar ook de noodzaak om te blijven investeren in gerichte sensibiliseringscampagnes en zo het risico van een besmetting te helpen voorkomen.”

Dat een hiv-therapie heel duur is, weet iedereen intussen al. Het cijfer van ongeveer duizend euro per maand circuleert al enkele jaren en niemand trok dat ooit op de een of andere manier in twijfel. Met deze studie kreeg dit cijfer – bij benadering – een gevalideerde wetenschappelijke bevestiging. Alle Belgisch hiv-patiënten die een medische behandeling krijgen, zo’n 13.500 ongeveer, kosten de ziekteverzekering drie tot vier procent van de totale jaarlijkse uitgaven van geneesmiddelen.

Hoewel het essentieel is dat de kosten voor een bepaalde ziekte in kaart worden gebracht, valt het toch op dat de resultaten van een dergelijk onderzoek duidelijk de pers halen, terwijl de totale kosten van andere aandoeningen, zoals diabetes of cardiovasculaire aandoeningen, ofwel (nog) niet gekend zijn ofwel niet de moeite waard zijn om te onderzoeken en al helemaal niet de moeite waard om door de media te worden opgepikt. Deze kosten bedragen wellicht een honderdvoud, als het al niet meer is. Uiteraard hebben we het hier dan over beduidend grotere aantallen patiënten, maar ook die mogen gewezen worden op de totale kosten die ze veroorzaken door er heel vaak een ongezonde en onevenwichtige levensstijl op na te houden.

Want daar draait het rond bij dit soort studies. Kijk eens wat voor een financieel bloedbad hiv-patiënten aanrichten. Zonder expliciet naar misschien de wat losbandige levensstijl van sommige homo’s te verwijzen, wil men de homoseksuele gemeenschap impliciet een geweten schoppen en hen de financiële gevolgen van een bepaald gedrag onder de neus wrijven.

Deze vorm van stigmatisering van homoseksuelen, via de omweg van een dure hiv-therapie, wordt gretig door de media opgepikt. Want daar is het de onderzoekers op de eerste plaats om te doen. Publiciteit krijgen voor hun studies, scoort altijd op een cv. In dat kader zijn hiv-patiënten gemakkelijke prooien, want het aantal patiënten is beperkt en de impact van hun ziekte valt (redelijk) gemakkelijk te berekenen.

Alleen kan men zich terecht de vraag stellen waarom die onderzoekers hun pijlen niet hebben gericht op weesziektes, die slechts tientallen Belgische patiënten treffen. Ziektes die vaak honderdduizenden euro’s per jaar per patiënt kosten. Je zal het maar hebben, een weesziekte. Alleen, je bent er altijd nooit zelf verantwoordelijk voor, wat van hiv niet altijd gezegd kan worden als je je bewust tijdens een barebackparty wil laten “breeden.”

Seropositieve patiënten onder een behandeling weten nu dus heel zeker hoeveel een behandeling aan de Belgische ziekteverzekering kost. Die groep van patiënten hoopt nu wellicht dat niet één of andere snuggere gezondheidseconoom het in zijn of haar hoofd haalt om opnieuw een gelijkaardig onderzoek uit te voeren in de komende jaren.

Mochten die doctorandi-gezondheidseconomen geen inspiratie hebben voor een studiethema, hier alvast enkele suggesties om de totale kost voor de Belgische ziekteverzekering van de volgende aandoeningen te becijferen: longkanker, hartinfarct, overgewicht, obesitas en sportongevallen.


Veel succes!

Je toegenegen,De Ket

GERELATEERDMEER VAN DE KETMEEST GELEZEN VAN DE KET

Brief uit Brussel: 1.027,50 euro per maand

De Ket, in Columns & Opinie op 08 mei 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media