Back to Top
Woensdag 01 Apr
86425 users - nu online: 1015 people
86425 users - nu online: 1015 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:lengte: 5 min. Printervriendelijke Pagina  
Geen rijbewijs voor travestiet of transgender in Rusland


door Redaktie in Historie & Politiek , 25 februari 2015

This article is also available in English
lengte: 5 minuten


De rechten van homo's worden in Rusland steeds verder beperkt, er is nu ook een wet van kracht waarbij het Russische transseksuelen, travestieten en eigenlijk ook homo's' verboden is een auto te besturen.

De wet geldt voor alle mensen: 'die mentale en gedragsproblemen vertonen". Daaronder vallen volgens de Russische wet mensen met een andere seksuele voorkeur. In de lijst die bij de wet hoort staan verder ook: fetisjisten, exhibitionisten, sadomasochisten en pedofielen. De wet heeft als doel het aantal dodelijke verkeersongelukken te verminderen.

Sinds 2013 staan er ook gevangenisstraffen op het "propaganderen" van homoseksualiteit. Verder is er ook nog een wet die buitenlandse holebi's verbied om Russische kinderen te adopteren.


Er is geen homofobie in Rusland!

Dat zij de Russische president Vladimir Poetin tijdens een toespraak op de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in december 2014.

Poetin beweerde ook dat landen als de Verenigde Staten véél homofobischer zijn dan Rusland. Poetin moest zijn beleid betreffende de gay propaganda wet verdedigen voor de mensenrechtenraad. Die wet verbiedt holebi 'propaganda' en verbied ook te spreken over homoseksualiteit in aanwezigheid van minderjarigen. Ook mogen homo stellen ook kinderen adopteren, niet trouwen, niet demonstreren, zich niet verenigen, en mag je niet opkomen voor gelijke rechten voor homo's. Ook worden er regelmatig leerkrachten ontslagen wanneer blijkt dat ze homo zijn. En eerder vorig jaar werd er nog een wet ingevoerd waarbij ook buitenlands homo koppels geen kinderen mogen adopteren.

Poetin zei dat zijn land niet tegen homo's is maar dat ze wel voorgang geven aan traditionele relaties (lees hetero relaties) en dat de gay propaganda wet geen homofobe wet is maar een wet ter bescherming van de kinderen. Poetin verweet ook nog de VS hypocriet te zijn omdat er in 14 staten nog een wet van kracht is die homoseksualiteit verbied. Wat hij blijkbaar niet weet is dat het Amerikaanse Hooggerechtshof in 2003 die wetten onuitvoerbaar maakte.

Volgens Poetin krijgt zijn land ten onrechte de stempel van homofobisch te zijn. "Omdat we mensen met een andere geaardheid vervolgen, maar dat doen we niet met de strafwet, homoseksualiteit is legaal in Rusland. Het enige wat we doen is de kinderen beschermen, een maatschappij die dat niet doet heeft geen toekomst," aldus Poetin.

Het is niet de eerste keer dat de Russische president beweert dat er geen homofobie is in zijn land. Toch wijzen de vele vervolgingen, aanvallen, mishandelingen, arrestaties en vele beperkingen van Russische homo's op het tegendeel.


Homoseksualiteit in Rusland

Homoseksualiteit in Rusland is lange tijd onderwerp van taboe en vervolging geweest. Homoseksualiteit werd gedecriminaliseerd in 1917, om in 1933 opnieuw gecriminaliseerd te worden. In 1993 werd homoseksualiteit weer toegestaan. Sinds 2013 is er een wet die in de praktijk betekent dat het praten over homoseksualiteit waar een minderjarige bij is strafbaar is.

De eerste vooruitzichten na de Oktoberrevolutie van 1917 voor homoseksuelen leken positief. In het eerste Wetboek van Strafrecht dat de bolsjewieken na de revolutie invoerden (1922) is zelfs het artikel dat homoseksuele handelingen strafbaar stelt, verdwenen. Voor het eerst sinds 1716 was homoseksualiteit weer volledig legaal. De bolsjewieken kozen ervoor om artikel 995 te laten vervallen, omdat ze de wet wilden zuiveren van oudtestamentische (en dus religieuze) invloeden. Het legaliseren van homoseksuele handelingen betekende echter niet het einde van vervolgingen van homoseksuelen. Aangezien in de jaren voor de revolutie de meeste openlijke homoseksuelen leden waren geweest van de hoogste klassen, of politieke ultraconservatieven, gingen de bolsjewieken ervan uit, dat homoseksualiteit een verdorvenheid was van de bourgeois onderdrukkers. Homoseksualiteit werd nu niet meer gezien als een misdaad, maar als een medische of psychische aandoening, die genezen zou moeten kunnen worden. In de lokale pers kwam het beeld naar voren, dat homoseksualiteit inderdaad niet langer illegaal was, maar dat overduidelijk homoseksueel gedrag toch gestraft moest worden, omdat dit besmettelijk zou zijn, en zo jonge mensen ertoe zou kunnen verleiden zich ook zo te gaan gedragen. Ondanks de negatieve houding van de bolsjewistische regering, bleef de homoseksuele subcultuur ook in de jaren ’20 bloeien. In Moskou waren de parken rond de Boulevardring geliefde ontmoetingsplekken, in Sint-Petersburg was het de Nevski Prospekt.

Deze homoseksuele subcultuur verdween in één klap uit de openheid na een decreet van Stalin uit 1933, waarin homoseksualiteit wederom strafbaar werd gesteld. In 1934 werd in het Wetboek van Strafrecht van de RSFSR een artikel 121.1 opgenomen, waarin homo-sex opnieuw strafbaar wordt gesteld. Homoseksualiteit was nu een misdaad, niet alleen tegen de natuur, maar tegen de maatschappij. Homoseksuele handelingen waren verraad in de utopie van de Arbeidersstaat en waren zo strafbaar met maximaal 5 jaar werkkamp.

Op 29 april 1993 schafte president Boris Jeltsin het gewraakte artikel 121 af; homoseksualiteit was niet langer een misdaad of zelfs illegaal. Dit betekende niet dat homoseksualiteit ineens een geaccepteerd verschijnsel was binnen de Russische maatschappij. Tijdens een onderzoek kwam naar voren dat slechts 2,3% van de ondervraagde Russen geen problemen heeft met homoseksualiteit; de overgrote meerderheid heeft er dus wel problemen mee, en van die meerderheid zei een aanzienlijk deel het een passende oplossing te vinden homoseksuelen te liquideren. Homofobie is dus nog steeds een wijd verspreid maatschappelijk verschijnsel. Bovendien treedt ook de overheid nog steeds op tegen homo-organisaties, als waren die organisaties misdaadcentra. Homogroeperingen worden tegengewerkt als zij zich willen laten registreren en veel homoseksuelen zijn nog steeds slachtoffer van sociaal of overheidsgeweld.

Bovendien is er in 2002 door de conservatieven nog een wet ingediend in de Doema, om homoseksualiteit opnieuw strafbaar te stellen, omdat homoseksuelen verantwoordelijk zouden zijn voor de snelle verspreiding van HIV en aids en voor het morele verval van de maatschappij. Ook de Russisch Orthodoxe Kerk is (als vanouds) sterk gekant tegen homoseksualiteit. In 2003 nog vond er in Nizjni Novgorod een incident plaats; een orthodoxe priester trouwde een homokoppel in zijn kapel, waarop de Russisch Orthodoxe Kerk hem uit zijn ambt ontzette en de kapel met de grond gelijk maakte, omdat het heiligdom bezoedeld zou zijn. De Kerk kenschetste de gehouden ceremonie als “een aanval op fundamentele normen en waarden”.

Er doet zich echter langzaam ook een heropbloei voor van de homoseksuele subcultuur die zich langzaam aan het herstellen is. In veel steden vormen zich lokale groeperingen die opkomen voor de rechten van homoseksuelen. Homodisco’s en cafés worden langzaamaan steeds normaler en hun aantal breidt zich navenant uit. Een popgroep als T.A.T.U. (twee meisjes met een lesbische act) heeft de discussie over homoseksualiteit weer doen oplaaien. In augustus 2002 lagen er plannen om een wetsvoorstel in te dienen dat discriminatie op grond van seksuele voorkeur een strafbaar feit maakt. Ondanks deze evolutie moet er nog steeds veel gebeuren in Rusland voor het land zich op het vlak van aanvaarding van homoseksualiteit kan meten met de West-Europese landen.  

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Geen rijbewijs voor travestiet of transgender in Rusland

Redaktie, in Historie & Politiek op 26 februari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media