Back to Top
Maandag 30 maart
86425 users - nu online: 893 people
86425 users - nu online: 893 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Afkomst en religie bepalen in hoge mate homo-acceptatie


door Ron Meijer in Columns & Opinie , 24 januari 2015


Etnische en religieuze verschillen in homo-acceptatie zijn al op jonge leeftijd aanwezig. Met name islamitische leerlingen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond denken negatief over homoseksualiteit. Dit meldde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) recent in een rapport waarvan we in dit nummer een gedeelte opgenomen hebben.

Al met al geen opzienbarende conclusie, want als je van jongs af thuis, van in de eerste plaats je ouders, te horen krijgt dat alles wat homo is vies en verboden is en de (christelijke) school en kerk daar nog een flinke schep bovenop doen, is het niet te verwachten dat daar op jeugdige leeftijd opeens verandering in komt. Opmerkelijk is wel de uitkomst van het onderzoek onder rooms-katholieken.

“Rooms-katholieken in Nederland staan verhoudingsgewijs positief ten aanzien van homoseksualiteit. Een (grote) meerderheid van de rooms-katholieken onderschrijf bijvoorbeeld gelijke rechten voor homoseksuele stellen en aanvaardt homoseksualiteit binnen het eigen gezin. De acceptatie is bij rooms-katholieken beduidend groter dan bij protestanten, het verschil is vooral groot met protestanten die buiten de PKN staan.

De opvattingen van rooms-katholieken over homoseksualiteit zijn van alle (onderzochte) religieuze groepen het meest tolerant.” Opmerkelijk, want “de leer” van de Paus en Rome kunnen we met de beste wil van de wereld niet homo-vriendelijk noemen. Hier blijkt dus duidelijk dat roomskatholieken zich niet zomaar van bovenaf de wet laten voorschrijven. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld bepaalde (orthodox-)protestante en migrantengroepen.

De “overige” gereformeerden in de groep (orthodox-)religieuze gelovigen uit de evangelische stroming zijn duidelijk negatiever in hun opvattingen over homoseksualiteit. Zeker wanneer het gaat om gelijke rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen of om reacties op homoseksualiteit in de openbaarheid en in de directe omgeving zijn er grote bezwaren. Bijna viervijfde van de frequent kerkgaanden in deze groep geeft aan seks tussen twee homoseksuele mannen walgelijk te vinden en meer dan tweederde vindt het aanstootgevend als twee mannen in het openbaar zoenen. Frequent kerkbezoek, en het dus regelmatig vanaf de kansel te horen krijgen hoe en wat men moet denken en voelen, blijkt van grote invloed te zijn over hoe men denkt over homoseksualiteit.

Toch is er ook kritiek op de manier waarop dit onderzoek tot stand is gekomen. EduDivers, kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit, laat in een reactie weten: “Volgens het rapport vindt zeventig procent van de islamitische scholieren het vies als twee jongens met elkaar zoenen, ten opzichte van eenenveertig onder protestantse en drieëndertig procent onder niet-gelovige scholieren. Vijfendertig procent van hen zou het vervelend vinden om les te krijgen van een homoseksuele docent, ten opzichte van elf onder protestantse en negen onder niet-gelovige scholieren.

Marinus Schouten, adviseur bij EduDivers: “We weten dat onder scholieren met een conservatief religieuze achtergrond inderdaad meer weerstand is ten opzichte van seksuele diversiteit. De vraagstelling van het SCP blijft alleen wel beperkt tot zoenen, zichtbaarheid dus. Voor het onderwijs is het belangrijker om te weten hoe scholieren zich tot HLBT jongeren verhouden in gedrag en houding.

Desgevraagd geeft dit het beeld dat onder hen veel meer onzekerheid heerst dan aperte afkeer. De verschillen tussen scholieren met conservatief religieuze en niet-gelovige achtergrond zijn daarin niet heel groot.” Om de sociale afstand onder scholieren ten opzichte van HLBT jongeren te meten, stelt EduDivers aan scholieren vragen als: Zou je vriendschap met hem/haar willen sluiten? Zou je laten merken dat hij/zij van je moet afblijven? Zou je in de pauze liever naast iemand anders willen zitten?

Uit een steekproef van EduDivers (2013) blijkt dat dertig tot veertig procent van alle scholieren zich hierover onzeker voelt. “We zien wel negatievere reacties onder scholieren met een islamitische achtergrond, maar de groep die onzeker is, is veel groter. Uitgerekend daar ligt de kans van het onderwijs om houding en gedrag van de scholieren te vormen zodat ze zich tot respectvolle en betrokken burgers kunnen ontwikkelen,” aldus Marinus Schouten.

Wie kennis wil nemen van dit rapport kan een kijkje nemen op: www.edudivers.nl/mietjes moeten we niet.

GERELATEERDMEER VAN RON MEIJERMEEST GELEZEN VAN RON MEIJER

Afkomst en religie bepalen in hoge mate homo-acceptatie

Ron Meijer, in Columns & Opinie op 25 januari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media