Back to Top
Dinsdag 07 Jul
86447 users - nu online: 924 people
86447 users - nu online: 924 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Brief uit Brussel: Notoir Vlaams homoseksueel


door De Ket in Columns & Opinie , 08 januari 2015

This article is also available in English


Lieve Noorderburen, Onze nieuwe regering kwam dan wel – naar Belgische normen – vrij vlug en vlot tot stand, de commotie van de eerste dagen zullen sommige nieuwe bewindsleden niet snel vergeten. Zo ook Theo Francken van de Vlaams-Nationalistische N-VA, die in deze regering de staatssecretaris voor Asiel en Migratie werd.

Toevallig of niet, net na de beëdiging van de regering Michel I, doken enkele oude mails van Francken op. In die mails gaf hij toe in 2007 en 2008 deel te hebben genomen aan een radicale bijeenkomst waar onder andere als onderwerp “het einde van België” stond geagendeerd. Wie over deze bijeenkomst dan ook maar iets zou lekken, “wachtte de kogel of een nacht in een kamer met Christian Dutoit.” Deze laatste is blijkbaar hoofdredacteur van het linkse Vlaams-nationale maandblad Meervoud en wordt in de Waalse krant omschreven als een “notoir Vlaams homoseksueel.”

De brave man liet aan de pers weten er geen probleem mee te hebben dat men weet dat hij homoseksueel is. “Ik heb sinds twintig jaar een vriend en ben getrouwd, maar ik ben geen ‘notoir homoseksueel.’ Ik ben geen activist en betreur de ruchtbaarheid die hieraan is gegeven. Ik ken Theo Francken niet goed, maar ik ken hem een beetje en ik kan u verzekeren dat hij niet homofoob is,” aldus de reactie van Dutoit aan het Belgische persagentschap Belga.

De bewoordingen “notoir homoseksueel” trokken mijn aandacht. In de Dikke Van Dale staat de definitie van “notoir” omschreven als: “algemeen bekend, evident, duidelijk” (ontleend aan het Frans notoire). De tweede betekenis is “berucht,” zoals in “dat is een notoire boef.”

Het gebruik van het woord notoire door die journalist in een Waalse krant is geen objectief gegeven. De man of vrouw in kwestie laat hiermee duidelijk blijken een afkeer te hebben van ofwel homo’s, ofwel de N-VA-staatssecretaris of de N-VA tout court. Mocht de journalist willen zeggen dat het geen publiek geheim was dat Dutoit homoseksueel is, dan kon hij of zij een beroep op de vele resterende adjectieven van de taal van Molière die hetzelfde willen zeggen. Aan adjectieven en synoniemen geen gebrek. Het Franse woord notoire is doorspekt van negativiteit, afkeer en misprijzen. Weinig positiefs aan dat woord.

Wie in België zowel het Nederlands als het Frans machtig is en eveneens de pers aan beide kanten van de taalgrens dagelijks doorneemt (zoals ondergetekende), bemerkt dat het taalgebruik in het zuiden van ons land veranderd is sinds de laatste parlementsverkiezingen van mei, waarin onder andere de N-VA een monsterscore haalde. Van de huidige regering maakt trouwens maar één Franstalige partij deel uit, namelijk de liberale MR, die ook de premier Charles Michel mag leveren. En dat zint de Walen, en heel zeker de Waalse pers, niet.

Notoire is dan wel het voorbeeld dat ik hier aanhaal, de taal van Molière is een rijke taal waarin heel wat adjectieven hetzelfde betekenen en waar je dus een zee van keuze hebt om iets aan te duiden. Alleen hangen aan al die typisch Franse adjectieven ook steevast een reeks positieve en negatieve connotaties vast, die enkel voor de Walen (en ook uiteraard Fransen) en doorwinterde romanisten toegankelijk terrein zijn. Maar die de Waalse journalisten ook perfect kennen en door het gebruik ervan hun objectiviteit terzijde schuiven en een afkeer voor een Vlaamse politicus, een politieke partij of gedachtegoed op een subtiele manier proberen aan de man te brengen.

Alsof dat nog niet genoeg is, bemerk ik meer en meer dat de Waalse pers bepaalde gebeurtenissen in Vlaanderen (incidenten, uitspraken,...) niet volledig en dus niet correct brengt, met de opzettelijke bedoeling om de Walen tegen de Vlamingen “op te zetten.” Ze vergeten daarbij soms belangrijke details of feiten te vermelden, om de Waalse perceptie te manipuleren.

Die Waalse desinformatie zal alleen maar toenemen. Het is het nieuwe wapen van de Waalse politieke partijen om via de kranten (die min of meer politiek gekleurd zijn) de Vlaamse politieke partijen en politici in een slecht daglicht te plaatsen. Het is (gelukkig) geen militaire oorlog, maar wel een woordenoorlog. Of hoe België nooit nog één land zal zijn. Is het trouwens altijd een verenigd land geweest??? Ik denk het niet.


Je toegenegen,


De Ket
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN DE KETMEEST GELEZEN VAN DE KET

Brief uit Brussel: Notoir Vlaams homoseksueel

De Ket, in Columns & Opinie op 09 januari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media