Back to Top
Zondag 05 Jul
86447 users - nu online: 1038 people
86447 users - nu online: 1038 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:







Printervriendelijke Pagina  
Achtergrondkennis over transgenders is nodig


door Redaktie in Historie & Politiek , 11 mei 2013


De transgenderwet, ook bekend als artikel 28, is onlangs aangenomen door de Tweede Kamer. Transgenders krijgen met deze nieuwe wet de zelfbeschikking over hun eigen geslacht. Zij worden niet meer verplicht tot operaties én onvruchtbaarheid. Een grote stap voorwaarts, maar er is nog een lange weg te gaan om transgenders uit hun achterstandspositie te halen. In de nieuwe handreiking ‘Aandacht voor de T in LHBT-beleid’ zetten Kennisinstituut MOVISIE en Transgender Netwerk Nederland op een rij wat gemeenten en lokale organisaties hieraan kunnen doen.

Transgenders bevinden zich in een kwetsbare positie. Van de transgenders die deelnamen aan het SCP onderzoek 'Worden wie je bent' geeft 40% aan negatieve reacties te ervaren vanwege het trans-zijn en de helft is op het werk niet open hierover. Het welzijn van transgenders laat helaas nog veel te wensen over. Zo geeft 60% van de transgender respondenten aan dat zij eenzaam zijn en 70% heeft ooit aan zelfmoord gedacht.


Transgenders in de gemeente

Zoals iedere burger hebben transgenders te maken met voorzieningen en regels in hun gemeente. Voor een nieuw paspoort, voor uitkeringen, voor een veilige buurt of voor sportaccommodaties. De gemeente kan op deze terreinen veel voor transgenders betekenen, maar achtergrondkennis over deze groep is nodig om de juiste maatregelen te treffen. Vandaar dat MOVISIE en Transgender Netwerk Nederland (TNN) de handreiking ‘Aandacht voor de T in LHBT-beleid’ hebben geschreven.

Juul van Hoof van MOVISIE: “In de praktijk blijkt dat beleidsmakers voor emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s), weinig aandacht hebben voor transgenders. Met deze handreiking willen we hen stimuleren de gehele doelgroep van LHB én T op het netvlies te houden en écht werk te gaan maken van de T in het LHBT-beleid.”


Aandacht voor de T in LHBT-beleid

In ‘Aandacht voor de T in LHBT-beleid’ zetten MOVISIE en TNN op een rij wat gemeenten en lokale organisaties kunnen doen om transgenders uit hun achterstandspositie te halen. Het begint met algemene achtergrondinformatie over transgenders. Wat betekent de term transgender eigenlijk? Van geslacht veranderen, hoe is dat voor transgenders? En wat is de positie van transgenders in Nederland? Daarna biedt de handreiking nuttige tips voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Hoe breng je de behoeften van transgenders in de gemeente in kaart? Wat is nodig om de veiligheid voor transgenders te verhogen? En bij welke organisaties kan je terecht voor specialistische zorg of advies?

Elleke Alink van TNN: “De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om discriminatie, uitsluiting en onwenselijk gedrag tegen te gaan, om werkgelegenheid te stimuleren en om sociale veiligheid te garanderen. Dat geldt ook wanneer het gaat om transgenders en we hopen dat onze handreiking hieraan zal bijdragen.”
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik













GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Achtergrondkennis over transgenders is nodig

Redaktie, in Historie & Politiek op 16 mei 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp




















bottom image




Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren






© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media