Back to Top
Zaterdag 22 Feb
86415 users - nu online: 1505 people
86415 users - nu online: 1505 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:lengte: 5 min. Printervriendelijke Pagina  
Homoseksualiteit breed geaccepteerd in Nederland, maar met begrenzingen


door Redaktie in Algemeen , 08 juli 2012

This article is also available in English
lengte: 5 minuten


Homoseksualiteit wordt in Nederland breed geaccepteerd, zo is de ervaring van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Dit blijkt uit het rapport Niet te ver uit de kast van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat eind maart 2012 verscheen en is gebaseerd op enquêtes in 2010 en 2011 onder homo- en biseksuelen. Een gunstig teken van de grote mate van acceptatie is dat verreweg de meeste homo’s en lesbo’s open zijn over hun seksuele voorkeur.

Minder dan tien procent is niet uit de kast tegenover naasten, zoals ouders, broers en zussen en heterovrienden. Bovendien accepteert tweeënnegentig procent van de moeders en achtenzestig procent van de vaders van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen de seksuele voorkeur van hun kind. Toch blijkt ook dat een aanzienlijk deel van de homo’s en lesbo’s het niet gemakkelijk vindt om naar anderen openlijk homoseksueel te zijn. Zo voelt ruim een derde zich niet voldoende op zijn gemak om met familie over de seksuele voorkeur te praten. Daarentegen vindt maar liefst drieëntachtig procent van de bevolking van zestien jaar en ouder dat homoseksuelen vrij moeten zijn om te leven zoals zij willen.


Minder geruststellend is dat negenentwintig procent van de homoseksuele mannen en drieëntwintig procent van de vrouwen in het afgelopen jaar in de openbare ruimte negatieve reacties kreeg vanwege hun seksuele voorkeur. Weinig verheugend is dat veel homo’s en lesbo’s hun gedrag aanpassen om die negatieve reacties te voorkomen. Meer dan de helft van degenen met een partner raakt die in het openbaar (soms) om die reden niet aan. Ook mijden ongeveer twee op de tien homoseksuelen bepaalde mensen of plekken. Homoseksuele mannen doen dat meer dan vrouwen.

Homo’s passen bovendien vaker dan lesbo’s hun gedrag, kleding of manier van praten aan. De meest voorkomende negatieve reacties zijn: afkeurende blikken (achttien procent van de mannen en zestien procent van de vrouwen), scheldpartijen (respectievelijk elf procent en vier procent) en zogenaamde grappen (acht procent respectievelijk zeven procent). Vooral diegenen worden beschimpt, die zich niet conform het traditionele rollenpatroon gedragen. Drie procent van de mannen werd bedreigd en één procent van de mannen en vrouwen bespuugd. Ernstiger fysiek geweld komt ook voor. Bijna een half procent werd hier in het afgelopen jaar mee geconfronteerd.

Op het werk kreeg veertien procent van de mannen en vijf procent van de vrouwen een of meer negatieve reacties in het afgelopen jaar. Niet te ver uit de kast bevat eveneens gegevens uit een onderzoek naar ervaringen van werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Daaruit blijkt dat twaalf procent van de homoseksuelen te maken kreeg met een of andere vorm van psychisch fysiek geweld (een verzamelterm voor pesten en discriminatie, bedreiging, lichamelijk geweld en seksuele agressie). Dat is een beduidend groter aandeel dan onder heteroseksuele medewerkers in het MBO (zeven procent).

Uit het SCP-onderzoek komt naar voren dat holebi’s relatief veel psychische problemen hebben. Tien procent van de lesbo’s en vijf procent van de homo’s tussen de zestien en vierenzestig kan als psychisch ongezond worden getypeerd. Onder de Nederlandse bevolking in min of meer dezelfde leeftijdscategorie is dat drie procent. Dat blijkt uit de zogeheten MHI-5-schaal, die vooral depressie en stemmingsstoornissen meet.

Er zijn geen grote verschillen tussen homo- en biseksuelen. Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hebben ook vaker suïcidale neigingen. Elf procent van de mannen en zestien procent van de vrouwen heeft daarvoor ooit een plan gemaakt en zes procent van de mannen en tien procent van de vrouwen deed ooit daadwerkelijk een zelfmoordpoging. Die percentages liggen beduidend hoger dan onder de algemene bevolking, waar drie procent ooit een plan heeft gemaakt en twee procent ooit een poging deed. Bij biseksuele vrouwen liggen de percentages nog hoger dan bij lesbische vrouwen. Bij mannen is er nauwelijks verschil in suïcidaliteit tussen de homo- en de biseksuelen.Het SCP heeft zich ook weer eens gewaagd aan speculaties over de percentages van mensen met een afwijkende seksuele voorkeur. Volgens het onderzoeksinstituut voelt naar schatting drie procent van de mannen en 1,4 procent van de vrouwen van zestien jaar en ouder zich seksueel uitsluitend aangetrokken tot de eigen sekse. Ruim zes procent van de mannen en bijna zestien procent van de vrouwen is enigszins of evenveel op de eigen sekse gericht en kan als biseksueel getypeerd worden. In totaal gaat het in Nederland om ongeveer 600 duizend mannen en bijna 1,2 miljoen vrouwen.


De gegevens over biseksuelen zijn het opmerkelijkste aan dit rapport. Biseksuelen, zeker biseksuele mannen, zijn minder open over hun gevoelens dan homoseksuelen. Slechts vijftig procent van de bi-mannen en achtenzestig procent van de vrouwen is tegenover ten minste één andere persoon open. Daarom weten ouders van biseksuelen het ook minder vaak: bij mannen geldt dit voor drieëntwintig procent van de moeders en vijftien procent van de vaders en bij vrouwen voor drieënvijftig procent van de moeders en achtendertig procent van de vaders.

Bij biseksuelen geldt dat de meerderheid van de moeders (zevenenzeventig procent) de seksuele voorkeur van hun kind accepteert – in hoeverre het ook voor de vaders geldt kon in het onderzoek niet worden vastgesteld. Biseksuele mannen krijgen minder vaak negatieve reacties dan homoseksuele mannen. Tussen biseksuele en lesbische vrouwen is er geen verschil. Onder de bevolking van zestien jaar en ouder vindt drieëntachtig procent dat biseksuelen vrij moeten zijn om te leven zoals zij willen, hetzelfde percentage dat voor homo’s en lesbo’s geldt. Het rapport laat zien dat het dus niet voor alle homo’s en lesbo’s vanzelfsprekend en probleemloos is om “gewoon homo te zijn.”

Homoseksuelen zijn een minderheid en de norm van heteroseksualiteit zal vermoedelijk altijd dominant blijven. Zolang negatieve reacties regelmatig voorkomen en er in de samenleving moeite blijft bestaan met openlijke uitingen van homoseksualiteit, zullen homo- en biseksuelen zich tot op zekere hoogte onvrij blijven voelen “hun leven te leiden zoals zij willen.”

Niet te ver uit de kast: Ervaringen van homo- en biseksuelen in Nederland werd samengesteld door Saskia Keuzenkamp, Niels Kooiman en Jantine van Lisdonk. Het rapport is verkrijgbaar bij de boekhandel en te downloaden of te bestellen via www.scp.nl.Commentaar:
Re: Homoseksualiteit breed geaccepteerd in Nederland, maar met begrenzingen-


Reactie van friend63 dd. 09 juli 2012
Het is dus een bevestiging van een beeld. Wel breed geaccepteerd, maar graag niet (te) zichtbaar. En komt het te dichtbij, dan is het toch heel moeilijk. Een beetje en "not in my back yard"" syndroom? Wel een signaal dat wat is bereikt moet worden behouden en dat er nog veel moet gebeuren.


GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Homoseksualiteit breed geaccepteerd in Nederland, maar met begrenzingen

Redaktie, in Algemeen op 02 januari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media