Back to Top
Zaterdag 25 Jan
86407 users - nu online: 1294 people
86407 users - nu online: 1294 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Book Review - Kerken uit de kast


door Martin Maassen in Films & boeken , 30 januari 2012

This article is also available in English


Stel ik ben homoseksueel en gereformeerd-vrijgemaakt, ben ik dan geholpen met een boekje waarin staat in welke kerk ik mag trouwen met mijn vriend of onze relatie kan laten inzegenen? Dat lijkt niet de vraag die Wielie Elhorst, voorzitter van het LKP (de landelijke koepelorganisatie voor kerk en homoseksualiteit) en Tom Mikkers, secretaris van de Remonstrantse Broederschap zich stelden toen zij het kleurrijke, prikkelende en handzame boekje Coming Out Churches fabriceerden.

In duidelijke bewoordingen geven zij aandacht aan kerken waarin het huwelijk of de (in)zegening van relaties tussen partners van hetzelfde geslacht mogelijk is. Zij laten stellen aan het woord die “de stap” zetten, zoals Bart en Jochem die een zegen over hun huwelijk ontvingen in een van de protestantse wijkgemeenten in Nieuwegein.

Jochem: “God heeft de mensen bij de torenbouw van Babel verschillende talen gegeven. Hij heeft ze verschillend van elkaar gemaakt. En pas toen ze in deze verschillende talen gingen spreken, kwamen ze in beweging en trokken ze de aarde over.”


Daarnaast zijn er de blijkbaar onvermijdelijke deskundigen die bijvoorbeeld het Ezelsproces van Gerard Reve als “mijlpaal” zien (socioloog Bos). Of die zelf als predikant uit de (Nederlands-gereformeerde) kerk werden gezet vanwege het “praktiseren” van hun geaardheid (theoloog Ruard Ganzevoort).

Hoewel de laatste tot de zogenaamde “baanbrekers” wordt gerekend. Net als actrice Sarah Kroos die pleit voor de “lach met liefde.” Ganzevoort en Kroos zouden daarmee in de voetsporen treden van Radiopastor Alje Klamer, Jos Brink en de kleurrijke pater Jan van Kilsdonk.

Klamer, Brink en Van Kilsdonk waren echt van een buitencategorie. Voluit en langjarig actief in het kerkelijk leven en voluit en gezaghebbend stellingnemend voor homoseksuelen en, waar het Klamer en Van Kilsdonk betreft, ook voor knapenminnaars. Echte baanbrekers dus. Kroos en Ganzevoort komen wat dat betreft net kijken...

Coming Out Churches sluit af met een gids van kerken die al ronduit stellingnamen. Uiteraard ontbreken voorlopers als de Remonstranten en Doopsgezinden niet in die lijst.

Tot die voorlopers mogen ook het Apostolisch Genootschap en de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB (Nederlandse Protestantenbond) worden gerekend. In de Christengemeenschap (antroposofen) en de Oud-Katholieke Kerk kan in ieder geval de zegen worden ontvangen.

De Rooms-Katholieke Kerk ontbreekt in de lijst. Daar trouwen homo’s “ondergronds” omdat er een verbod op het homo-huwelijk geldt. Bij de gemeenten van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) hebben de schrijvers geen compleet overzicht kunnen leveren omdat het teveel tijd zou kosten om de verschillen boven tafel te krijgen. Jammer, maar veelzeggend. In veel PKN-gemeenten is homoseksualiteit nog een taboethema. Daar gaat de discussie over gelijkberechtiging, al dan niet via speciale commissies, voort, net als bij de gereformeerd-vrijgemaakten overigens.
Niet in alle kerken geldt het Bijbels adagium “waar de liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen” (Psalm 133, vers 3).

Wielie Elhorst & Tom Mikkers, Coming Out Churches: Gids voor kerk & homo. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2011, 112 blz., ISBN 9789021143118

GERELATEERDMEER VAN MARTIN MAASSENMEEST GELEZEN VAN MARTIN MAASSEN

Book Review - Kerken uit de kast

Martin Maassen, in Films & boeken op 03 februari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media