Back to Top
Dinsdag 21 Jan
86405 users - nu online: 1475 people
86405 users - nu online: 1475 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Homodocent wint eerste rechtszaak


door Redaktie in Algemeen , 09 januari 2012

This article is also available in English


Duran Renkema, de homoseksuele docent die zijn ontslag door een gereformeerde basisschool aanvecht, is door de kantonrechter in het gelijk gesteld. Hij kan volgens de rechter weer aan de slag. Er volgt nog een behandeling van de zaak door de Commissie Gelijke Behandeling.

In zijn vonnis oordeelt de kantonrechter dat de school ten onrechte geen openhartig en inhoudelijk gesprek met Renkema heeft gevoerd over de vraag of hij, nu hij een relatie is aangegaan met een man, nog geloofwaardig als docent kan functioneren.


De school kon dan ook niet oordelen dat er sprake was van de zogenaamde ‘bijkomende omstandigheden’ op grond waarvan een homoseksuele docent volgens de wet mag worden ontslagen.

De enkele-feitconstructie uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) bepaalt dat scholen in het bijzonder onderwijs docenten en leerlingen weliswaar niet mogen wegsturen of weigeren wegens het ‘enkele feit’ van hun seksuele gerichtheid, maar wel op grond van bijkomende omstandigheden.COC-voorzitter Vera Bergkamp is opgetogen over de uitspraak: ‘Dit is een geweldige overwinning voor Duran. Als eerste homoseksuele docent durfde zijn ontslag door een gereformeerde school aan te vechten en terecht wordt hij nu door de rechter in het gelijk gesteld’.

Afschaffing enkele-feitconstructie

Volgens Bergkamp toont de rechtszaak de urgentie aan van de afschaffing van de enkele-feitconstructie.

‘Zolang de enkele-feitconstructie bestaat, zullen scholen als die van Duran blijven proberen om, met de wet in de hand, homoseksuelen te weigeren of weg te sturen. Ook deze rechterlijke uitspraak maakt niet duidelijk welke ‘bijkomende omstandigheden’ aanleiding kunnen zijn voor ontslag. De enige manier om homoseksuelen in het bijzonder onderwijs wettelijke zekerheid te bieden is afschaffing van de enkele-feitconstructie’.Renkema zegt zelf over de uitspraak: ‘Dit is een pak van mijn hart. Hoewel ik overtuigd was dat het recht zou zegevieren, brengt zo’n procedure veel druk en onzekerheid met zich mee. Dat is nu achter de rug. Laat dit een duidelijk signaal zijn aan andere scholen die overwegen om homoseksuelen weg te sturen. Iedereen die heeft meegeleefd: uit de grond van mijn hart bedankt!’

Renkema heeft zijn zaak ook aanhangig gemaakt bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Het is nog onzeker wanneer de CGB een uitspraak doet.

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Homodocent wint eerste rechtszaak

Redaktie, in Algemeen op 13 januari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
TOP STORIES

MEEST GELEZEN (6 mnd)IN ALGEMEENIN NUMMER 244


bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media