Back to Top
Zondag 29 maart
86425 users - nu online: 984 people
86425 users - nu online: 984 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
David Paternotte over de globalisering van het homo-huwelijk


door Redaktie in Evenementen & Agenda , 13 december 2011

This article is also available in English


Op vrijdag 16 december houdt David Paternotte van het Sociologisch Instituut van de Vrije Universiteit te Brussel een Engelstalige lezing getiteld Global Times, Global Debates? Same-Sex Marriage Worldwide in het kader van een lezingencyclus van het Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality (ARC-GS) van de Universiteit van Amsterdam.

Het idee van het gelijkwaardige huwelijk als een andere en betere vorm van juridische erkenning van gelijkgeslachtelijke paren verspreidt zich wereldwijd. Europa lijkt het werelddeel te zijn dat hier het meest positief tegenover staat. In zeven landen kunnen gelijkgeslachtelijke paren ondertussen trouwen en in diverse andere wordt het recht daarop geclaimd. Het debat hierover wordt hedentendage echter ook in andere delen van de wereld gevoerd.

De ontwikkeling van deze eisen wordt vaak verklaard door belangrijke veranderingen in Westerse maatschappijen (zoals individualisering, het mindere belang dat aan traditionele geslachtsrollen wordt toegekend, of secularisatie), radicale veranderingen in opvattingen over het paar en het gezin, de macht van nationale homo- en lesbo-bewegingen of een hoge mate van acceptatie van homoseksualiteit. Hoewel deze factoren helpen bij het begrijpen van wat er de afgelopen jaren is gebeurd, zijn ze niet voldoende om te begrijpen wat er op het spel staat noch in staat het specifieke karakter naar voren te halen van de eis van een gelijkwaardig huwelijk. Bovendien suggereert de toenemende diversiteit van landen waar over het gelijkgeslachtelijke huwelijk wordt gediscussieerd of waar het wordt ingevoerd dat andere factoren ook een rol spelen. Twee andere soorten factoren zullen in Paternotte’s lezing ter sprake komen.

Aan de ene kant zal hij kijken naar de internationale politiek van het gelijkgeslachtelijke huwelijk, in het bijzonder bovennationale uitwisselingen tussen activisten en beleidsmakers en grensoverschrijdende verspreiding.

Aan de andere kant zal hij de macht van het juridische vertoog aan een onderzoek onderwerpen, dat het voornaamste referentiekader is geworden om gelijkheid te definiëren en dat wordt overgebracht door een groeiend internationaal netwerk van hardnekkige advocaten.

David Paternotte is postdoctoraal onderzoeker van het Belgische Fonds de la recherche scientifique van de Vrije Universiteit te Brussel, en medevoorzitter van het Atelier Genre(s) and Sexualité(s). Hij is auteur van Revendiquer le ‘mariage gay’: Belgique, France, Espagne (Éditions de l’Université de Bruxelles, 2011) en mederedacteur van Au-delà et en deçà de l’État: Le genre entre dynamiques transnationales et multiniveaux (Academia Bruylant, 2010) en The Lesbian and Gay Movement and the State: Comparative Insights into a Transformed Relationship (Ashgate, 2011). Hij heeft gastdocentschappen aan verschillende buitenlandse universiteiten vervuld, waaronder de Universiteit van Cambridge, de Universiteit van Amsterdam en de London School of Economics and Political Science.

De lezing vindt plaats op vrijdag 16 december van 15.30-17.00 uur in de VOC Zaal, Bushuis, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam/td>
GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

David Paternotte over de globalisering van het homo-huwelijk

Redaktie, in Evenementen & Agenda op 15 december 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media