Back to Top
Vrijdag 24 Jan
86407 users - nu online: 1682 people
86407 users - nu online: 1682 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Mogelijk einde enkele-feit constructie


door Redaktie in Algemeen , 12 november 2010

This article is also available in English


COC Nederland is buitengewoon gelukkig met het initiatiefwetsvoorstel tot afschaffing van de zogenaamde 'enkele-feit'-constructie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) dat D66-Kamerlid Boris van der Ham onlangs indiende. Het voorstel kan rekenen op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, aangezien het mede is ondertekend door VVD, PvdA, SP en GroenLinks. Met het wetsvoorstel van Van der Ham (D66), Anouchka van Miltenburg (VVD), Jasper van Dijk (SP) en Ineke van Gent (GroenLinks) lijkt een definitief einde te komen aan het wetsartikel waarmee openlijk homoseksuele leerlingen en docenten van religieuze scholen kunnen worden geweerd.

Mijlpaal

‘Dit is een mijlpaal voor gelovige homoseksuelen op religieuze scholen’, aldus voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland. ‘Zij moeten op school zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Afschaffing van de 'enkele-feit'-constuctie brengt die situatie een stap dichterbij; niemand kan hen straks nog met de wet in de hand van school sturen’.Nederland werd de afgelopen jaren over de 'enkele-feit'-constructie op de vingers getikt door instanties als de Raad van Europa en de Europese Commissie. COC Nederland zal het initiatiefwetsvoorstel de komende tijd nader bestuderen en de Tweede Kamer zo nodig suggesties doen om de wettelijke positie van homoseksuelen in het bijzonder onderwijs te optimaliseren. COC Nederland verzamelde vorig jaar 26 duizend handtekeningen tegen de 'enkele-feit'-constructie.

Politieke reacties

De SGP is 'zeer ongelukkig' met de initiatiefwet. 'Men spreekt van verfijning in de balans van grondrechten, maar door dit initiatief is er juist sprake van een ernstige verstoring van die balans', zegt SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Van der Staaij hoopt 'dat met name CDA en VVD, de partijen die waarschijnlijk straks weer met de PVV gaan praten over een coalitie, hier nog eens goed naar willen kijken'.

Ook de ChristenUnie is bijzonder benieuwd hoe met name het CDA tijdens de onderhandelingen met VVD en PVV met deze thematiek zal omgaan.

Als de onderhandelingen over een rechts kabinet worden vervolgd, zal vanzelf volgens CU-partijleider en huidig vicepremier André Rouvoet duidelijk worden 'waar de echte prioriteiten van het CDA liggen'.

'Ik mag hopen dat het CDA zegt: we gaan niet samen achttien miljard bezuinigen, terwijl via een andere meerderheid de vrijheid van onderwijs wordt aangetast', zegt Rouvoet.'Het gaat hier om heel fundamentele zaken, zoals de vrijheid van onderwijs en het eigen personeelsbeleid van scholen', zegt CU-Kamerlid Arie Slob. 'Partijen die daaraan gaan morrelen, zetten de boel wel op scherp'. Slob wijst verder op de wijze waarop de Raad van State zich de achterliggende tijd over het onderwerp heeft uitgelaten. 'De Raad is heel erg helder geweest en heeft voor een verduidelijking van de enkelefeitconstructie gepleit. Dat zouden de partijen van paarsplus nog eens wat grondiger moeten bestuderen'.


D66 is bang dat de VVD mogelijk haar handtekening onder het initiatief zal weghalen om daarmee gedoogsteun door de SGP aan het te vormen rechtse kabinet te ‘kopen.’

'Wij gaan testen hoeveel invloed de SGP heeft op de rechtse coalitie', zei D66-leider Alexander Pechtold woensdagavond 8 september in het EO-programma Moraalridders. 'Vandaar dat we ons initiatief nu snel hebben ingediend'.

Het initiatiefwetsvoorstel zal overigens voorlopig nog niet in de Tweede Kamer worden behandeld. Eerst moet de Raad van State erover adviseren.

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIEjul 2019       


jul 2018       


jul 2017       
Mogelijk einde enkele-feit constructie

Redaktie, in Algemeen op 02 januari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
TOP STORIES

MEEST GELEZEN (6 mnd)IN ALGEMEENIN NUMMER 230


bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media