Back to Top
Maandag 17 Feb
86414 users - nu online: 1137 people
86414 users - nu online: 1137 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Holebi en (Top)sport... het blijft een moeilijke combinatie !


door Redaktie in Algemeen , 02 mei 2009


Tijdens de algemene vergadering van EGLSF - European Gay & Lesbian Sport Federation (6-8 maart in Den Haag) was er ook plaats voor discussies en workshops tijdens het congres. Verschillende nationale Olympische comités (o.a. Nederland en Noorwegen) en verschillende holebi-sportverenigingen en federaties deden uiteenzettingen over hoe discriminatie aan te pakken in reguliere sportclubs. Na de conclusies van het congres bleek nog maar eens dat in groepsporten (met name voetbal, basketbal, ijshockey, etc...) en zeker bij de mannen het niet evident is om je te "outen".

Ook de aanvaarding van holebi's door sportfederaties ligt heel gevoelig. Zowel het individu alsook de clubs en federaties vrezen het verlies van sponsors en/of supporters.

Ondanks de positieve signalen tijdens de EuroGames in Antwerpen in 2007 (toen het charter rond holebidiscriminatie in sport werd ondertekend door de bevoegde Vlaamse Minister van Sport en verschillende federaties, waaronder de KBVB) en het vele werk van de Holebifederatie met een campagne rond dit thema blijken toch nog vele Vlaamse sportfederaties en clubs dit charter niet ondertekend te hebben.


Een omzendbrief en aanbeveling van de Vlaamse minister van sport aan de Steden en Gemeenten kan hier mogelijk nog soelaas bieden. Wanneer clubs een aanvraag doen voor subsidies in hun stad of gemeente, komen zij enkel in aanmerking als dit charter ter voorkoming van holebidiscriminate in sport ook effectief werd ondertekend. Zo kunnen ook steden en gemeenten hun steentje bijdragen.

Volgende motie werd door mezelf ter stemming voorgelegd aan de vergadering :

Dear board of EGSLF,
Please find here following motion:

After the successful congress to celebrate the 20th anniversary of EGSLF, a recommendation on LGBT issues in sports needs to be considered. A lot of LGBT groups as well as some national Olympic committees are working on LGBT issues concerning sports.

Motion :

- EGLSF should take the lead in a letter of recommendation towards the IOC on LGBT-issues. Together with FGG, GLISA, ILGA Europe, ILGA World a letter should be send to the president Mr. Jacques Rogge of the IOC to considerate LGBT issues in national boards of the Olympic committee.

- EGLSF should invite, amongst above proposal, the Olympic National Committees (e.g. The Netherlands, Norway, Canada, ...) to send a letter to the president of the IOC, Mr. Jacques Rogge, a demand to all IOC members to implement a code of conduct on LGBT issues as recommendation.

Kind regards,

Davy Brocatus

Treasurer European Same Sex Dance Association (ESSDA)

Board of directors World Outgames Antwerp 2013


Op verzoek van de betrokken nationale olympische comités werd de motie weer ingetrokken. Volgens hen is er momenteel nog geen algemeen draagvlak voor binnen de verschillende nationale Olympische comités en zouden ook de anti-lobby rond holebi-discriminatie (cfr. VN aanbeveling om homoseksuateit te decriminaliseren) weer volop in gang schieten. Wel willen de betrokken nationale Olympische comitées pro-actief samenwerken en lobbyen met landen die deze implementatie rond het thema diversiteit in sport willen bekijken. Misschien is dit een idee voor ons eigen BOIC ...

Het bestuur van EGLSF zal ook zeker bekijken welke acties zij samen met GLISA, FGG en ILGA in het komende jaar kunnen ondernemen om het charter en de diversiteit in sport op Europese kaart en binnen de verschillende (wereld)federaties te kunnen implementeren. EGSLF viert dit jaar hun 20ste verjaardag. Een nieuwe bladzijde in de geschiedenis werd ook verwezenlijkt tijdens de AGA. De EuroGames voor 2011 werden toegewezen aan Rotterdam en voor het eerst zullen de EuroGames doorgaan in Oost-Europa. Voor 2012 werd Boedapest aangeduid als gaststad voor het evenement ; wat zeker een uitdaging zal zijn maar meer nog een duidelijk signaal.

Voor zij die nog mochten twijfelen ; Zijn World Outgames, Gaygames en EuroGames nog nodig vandaag ? Meer dan ooit ....

GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Holebi en (Top)sport... het blijft een moeilijke combinatie !

Redaktie, in Algemeen op 02 mei 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media