Back to Top
Zondag 05 Apr
86426 users - nu online: 903 people
86426 users - nu online: 903 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Geen halt aan hiv-epidemie homomannen Amsterdam


door Redaktie in Health & Body , 18 januari 2009


De hiv/soa-cijfers onder mannen die seks hebben met mannen (MSM) z ullen in Amsterdam niet verder omlaag gebracht kunnen worden. De gemeente Amsterdam gaat niet akkoord met een jaarlijkse verhoging van het Schorer-preventiebudget. Daardoor ontstaat een tekort aan financiële middelen en kan de hiv/soa-preventie niet afdoende worden uitgevoerd

Schorer zet zich landelijk in voor het terugdringen van hiv en soa onder de doelgroep MSM met behulp van subsidie van het Ministerie van VWS. In Amsterdam voert Schorer in samenspraak met de GGD Amsterdam deze preventie uit met middelen van gemeente Amsterdam. Het budget voor het verbeteren van de gezondheidssituatie van MSM is onvoldoende en dient te worden verhoogd om hiv en soa terug te dringen.

Het niet honoreren van de voorgestelde vierjarige verhoging van de Amsterdamse bijdrage betekent dat er geen interventieaanbod komt of wordt ontwikkeld voor MSM die hoogrisicogedrag vertonen in Amsterdam. Daarnaast is er geen mogelijkheid voor een effect- en evaluatieonderzoek naar de effectiviteit en werkzaamheid van de huidige hiv/soa-preventieonderdelen.


Seksuele Gezondheid in Amsterdam

Er wonen in Amsterdam bijna 30.000 mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bovendien trekt Amsterdam, juist vanwege haar tolerante en homovriendelijke klimaat en de veelheid aan mogelijkheden voor (anoniem) seksueel contact, jaarlijks veel binnen- en buitenlandse homotoeristen. De hiermee verbonden incidentie en prevalentie van hiv en soa bij MSM is al geruime tijd epidemisch.

De kans dat MSM in Amsterdam hiv of soa oplopen is hoog. Hiv en soa worden veel vaker gediagnosticeerd bij MSM dan bij heteroseksuele mannen en vrouwen. Onder hiv-positieve MSM en binnen bepaalde seksnetwerken liggen de diagnoses nog hoger.

De hiv-prevalentie onder MSM wordt tussen de 10 à 15 procent geschat (3.000 – 4.000 hiv-positieve MSM in Amsterdam). Jaarlijks worden in Amsterdam gemiddeld 195 hiv-infecties gediagnosticeerd. Het aantal nieuwe hiv-infecties ligt tussen de 1 en 4 procent. Daarnaast neemt het aantal co-infecties van hiv en andere soa (bijvoorbeeld LGV en HCV) toe. Recente hiv-infecties en co-infecties zijn makkelijk overdraagbaar en dragen bij aan de verdere verspreiding en de groei van de hiv/soa-epidemie in Amsterdam.

Wat kan Schorer niet doen door dreigend tekort aan middelen;

Het niet honoreren van de voorgestelde vierjarige verhoging van de Amsterdamse bijdrage aan het verbeteren van de gezondheidssituatie van MSM betekent dat:

Er geen interventieaanbod komt of wordt ontwikkeld voor MSM die hoogrisicogedrag vertonen in Amsterdam.
De doelgroep wordt daardoor onvoldoende bereikt en er geen effect- en evaluatieonderzoek komt naar de effectiviteit en werkzaamheid van de hiv/soa-preventieonderdelen in het werkprogramma.
De hiv/soa-cijfers zullen hierdoor in Amsterdam naar verwachting niet verder omlaag gebracht kunnen worden aldus de Schorer stichting.Commentaar:
Re: Geen halt aan hiv-epidemie homomannen Amsterdam-


Reactie van XINIX dd. 18 januari 2009
Toen ik begon met het lezen van dit artikel, dacht ik: wat een stemmingmakerij! Ik vind zelf namelijk dat het met de homo-gezondheidszorg best goed geregeld is in onze stad, zeker nu je tegenwoordig een semi-zelftest kunt uitvoeren via Man-tot-man (niet meer zo lang in de wachtkamer als bij de poli).
Maar toen ik het artikel verder las, schrok ik toch wel van wat met een sjiek woord "prevalentie" wordt genoemd. Dat betekent dus werkelijk dat van de mannen met homo-contacten in Amsterdam (MSM's zo je wilt), 10% tot 15% besmet is met HIV?! Als dat echt zo is - ik mag hopen dat je dit soort getallen niet overdrijft om je subsidie-aanvraag kracht bij te zetten - dan vind ik inderdaad dat er nog wel wat geld bij zou mogen. Alleen: is het fair om van de gemeente, die op dit gebied volgens mij al veel doet (denk alleen al aan de GGD), te verwachten dat zij voor die extra kosten opdraait? Wordt het bijvoorbeeld niet eens tijd dat de zorgverzekeraars de handen ineenslaan en hier ook (financieel) een rol in gaan spelen? Immers: iedere keer dat ik naar de SOA-poli ga op kosten van de gemeente, komt mijn zorgverzekeraar daar goedkoop mee weg.
Dus: JA, er moet geld bij, maar NEE, niet de gemeente de zwarte piet toespelen. Ik ken het aantal €€ niet, maar volgens mij doet de gemeente al genoeg.


GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Geen halt aan hiv-epidemie homomannen Amsterdam

Redaktie, in Health & Body op 19 januari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media