Back to Top
Zondag 05 Apr
86426 users - nu online: 900 people
86426 users - nu online: 900 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Stadsdeel Centrum laat Homomuseum vallen


door Jelle Houtsma in Historie & Politiek , 08 januari 2009


Het Dagelijks Bestuur ligt op ramkoers met de stadsdeelraad Centrum over de komst van het Homomuseum naar de binnenstad van Amsterdam. Uit de voorstellen voor de begroting voor 2009 blijkt dat het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum geen cent wil investeren in het Homomuseum. Dit terwijl de stadsdeelraad juist had gezegd dat het dagelijks bestuur met een voorstel voor een investering moest komen.

Na 6 jaar van studie en onderzoek (veelal betaald door het stadsdeel) blijkt de komst van het Homomuseum naar de binnenstad een financieel gezonde beslissing te zijn, maar dat daarvoor wel een investering gedaan moet worden. Stadsdeel Centrum, gemeente Amsterdam, het rijk en particuliere sponsors moeten gezamenlijk ongeveer 2 miljoen euro investeren in het museum.

De stadsdeelraad had in het voorjaar duidelijk gemaakt dat zij die investering als een prioriteit zien voor het stadsdeel. Omdat er voor 2009 zo'n 15 miljoen euro beschikbaar is voor 'prioriteiten' had de stadsdeelraad gevraagd om in 2009 daarom een 'substantieel bedrag' te reserveren voor het museum. Maar desondanks heeft wethouder Koldenhof (VVD) in overleg met zijn collega van financien Codrington (GL) besloten om die substantiele investering niet te doen. Koldenhof en Codrington stellen aan de stadsdeelraad voor niets te spenderen aan het Homomuseum. De reden voor deze keuze is onduidelijk.


De VVD was als enige grote partij tegen iedere investering in het museum door het stadsdeel Centrum. De SP wilde investeren in het museum als ook geinvesteerd zou worden in een aantal andere, kleine, musea in de binnenstad. Opmerkelijk is dat ook de voorzitter van het dagelijks bestuur, Els Iping, het met dit voorstel eens is. Els Iping is van de PvdA. De PvdA heeft zich juist het meest duidelijk uitgesproken voor een investering. Deze partij vroeg om een investering van 'enkele tonnen'.

Als de raad van stadsdeel Centrum dit voorstel van het Dagelijks Bestuur niet afwijst, dan is de komst van Homomuseum naar het centrum van Amsterdam verkeken. De kans dat de gemeente Amsterdam zal investeren in het homomuseum zonder een bijdrage van stadsdeel Centrum lijkt erg klein.

Voorlopig is de stand van zaken deze: Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum stelt voor om het Homomuseum te laten vallen. En dat is een ontluisterende gewaarwording.

GERELATEERDMEER VAN JELLE HOUTSMAMEEST GELEZEN VAN JELLE HOUTSMA

Stadsdeel Centrum laat Homomuseum vallen

Jelle Houtsma, in Historie & Politiek op 09 januari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media