Back to Top
Dinsdag 07 Apr
86426 users - nu online: 930 people
86426 users - nu online: 930 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
‘Bewoners voelen zich gediscrimineerd door de politiek’


door Redaktie in Algemeen , 10 juni 2008


GroenLinks Utrecht heeft een groot opinieonderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau Labyrinth naar discriminatie in de wijken Kanaleneiland en Hoograven. Het is opvallend dat veel mensen zich gediscrimineerd voelen door de politiek, terwijl op wijkniveau weinig discriminatie wordt ervaren. Het onderzoek gaat overigens deels over discriminatie op grond van sekse, homoseksualiteit en handicap.

Ruim eenderde van de inwoners van Kanaleneiland en Hoograven voelen zich gediscrimineerd. Vooral politieke partijen, werkgevers, horeca en de politie maken zich vaak schuldig aan discriminatie. Dat blijkt uit een onderzoek van Onderzoeksbureau Labyrinth in opdracht van GroenLinks. Mensen in de wijken Kanaleneiland en Hoograven voelen zich het meest gediscrimineerd door politieke partijen. Bijna twee op de drie mensen in Kanaleneiland en Hoograven zegt zich vaak tot heel vaak gediscrimineerd te voelen door politici. Werkgevers, horeca en de politie volgen met respectievelijk 39, 38 en 30 procent. In totaal zijn ruim 300 mensen ondervraagd.


Uit het onderzoek komt positief nieuws naar voren over de wijken zelf. Bewoners voelen zich niet of nauwelijks gediscrimineerd door buurthuizen, het welzijnswerk, zorginstellingen, de gemeente en door hun buren. ,,Mensen voelen zich vaak gediscrimineerd door de politiek, maar vrijwel nooit door mensen uit hun buurt. Dat vind ik fijn en zorgelijk tegelijk”, zegt fractievoorzitter Marry Mos van GroenLinks.

,,Dit onderzoek is een duidelijk signaal over de negatieve toon van het politieke debat, waardoor bevolkingsgroepen uit elkaar worden gedreven. Gelukkig zijn onze wijken sterker dan veel politici misschien dachten. Ik hoop dat bewoners op buurtniveau ook voor elkaar willen opkomen en dat ze solidair blijven met elkaar, ondanks de negatieve uitlatingen vanuit de politiek.” Los van het publieke debat noemen mensen etnische afkomst (34 procent) en geloof (21 procent) als belangrijkste aanleiding voor discriminatie.


Van de autochtonen voelt een kwart zich soms gediscrimineerd; bij de niet-westerse allochtonen is dat bijna de helft. Slechts eenderde van alle mensen die last heeft van discriminatie zegt dat dit vaak of heel vaak voorkomt.. Uit het onderzoek blijkt verder dat minder dan veertig procent weet waar ze een klacht kunnen indienen. Wethouder Cees van Eijk (GroenLinks) begint daarom in het najaar een campagne om het Bureau Discriminatiezaken te promoten. ,,Melden is echt belangrijk”, zegt hij.

,,De gemeente doet namelijk geen zaken met bedrijven die discrimineren. En organisaties en instellingen kunnen hun subsidie verliezen. Ik overleg daarnaast bijvoorbeeld met werkgevers over stageplaatsen voor allochtone jongeren en met scholen over discriminatie van homoseksuelen. Maar uit het onderzoek blijkt overduidelijk dat we er nog een extra schepje bovenop moeten doen. Die uitdaging ga ik aan.”
GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

‘Bewoners voelen zich gediscrimineerd door de politiek’

Redaktie, in Algemeen op 16 juni 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media