Back to Top
Dinsdag 21 Jan
86405 users - nu online: 1475 people
86405 users - nu online: 1475 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Gemeenteraad Haarlem ondersteunt initiatief Han Diekmann Huis


door Redaktie in Algemeen , 04 januari 2008


Het COC Kennemerland, maar niet alleen daar, loopt telkens weer tegen het volgende probleem aan. Namelijk dat het voor in het bijzonder jongeren, uit gezinnen waar een religie dominant aanwezig is, veel moed en doorzettingsvermogen vraagt van deze jongere, om uiting te kunnen geven aan zijn of haar homoseksualiteit. Voor homo-jongeren die opgroeien in een familiestructuur die gebaseerd is op overwegend islamitische waarden en normen zijn de problemen nog veel groter.

De voornaamste reden ligt in het feit, dat zij niet kunnen beschikken over een belangrijk ‘overlevingsinstrument’, waarvan autochtone homo-jongeren wel gebruik van (kunnen) maken: zij kunnen veel minder ‘oplossen’ in de anonimiteit, door bijvoorbeeld te verhuizen naar een ander deel van het land, door de grote sociale controle van de gemeenschap waaruit zij afkomstig zijn.

Zij zijn en blijven herkenbaar door hun biologische afkomst (lees herkenbaar als Turk, Marokkaan enz). Dit maakt dat deze homo-jongeren vaak letterlijk geen kant op kunnen (sociaal-isolement) met hun homoseksuele gevoelens of dat zij noodgedwongen belanden in o.i. ongewenste afhankelijkheidsrelaties om zo te ‘ontsnappen’ aan een voor hen onhoudbare thuissituatie. Hier wil het COC Kennemerland wat aan doen en is het volgende initiatief ontwikkeld:

De voornaamste reden ligt in het feit, dat zij niet kunnen beschikken over een belangrijk ‘overlevingsinstrument’, waarvan autochtone homo-jongeren wel gebruik van (kunnen) maken: zij kunnen veel minder ‘oplossen’ in de anonimiteit, door bijvoorbeeld te verhuizen naar een ander deel van het land, door de grote sociale controle van de gemeenschap waaruit zij afkomstig zijn. Zij zijn en blijven herkenbaar door hun biologische afkomst (lees herkenbaar als Turk, Marokkaan enz). Dit maakt dat deze homo-jongeren vaak letterlijk geen kant op kunnen (sociaal-isolement) met hun homoseksuele gevoelens of dat zij noodgedwongen belanden in o.i. ongewenste afhankelijkheidsrelaties om zo te ‘ontsnappen’ aan een voor hen onhoudbare thuissituatie. Hier wil het COC Kennemerland wat aan doen en is het volgende initiatief ontwikkeld:


Het Han Diekmann Huis

Dit huis moet een veilige springplank bieden aan homo-jongeren, in de leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar, naar een zelfstandige toekomst. Het biedt homo-jongeren die problemen ondervinden in hun thuissituatie, een veilig onderkomen, in combinatie met professionele begeleiding, waardoor zij in staat zijn te werken aan hun eigen zelfstandigheid en mogelijk herstel van hun familierelaties.

Het Han Diekmann-Huis is een prettige woonplek, in een gewone straat in Haarlem, dat onderdak biedt aan maximaal 4 jongeren tegelijkertijd, voor een ‘op maat’ bepaalde periode. Het COC Kennemerland staat garant voor zowel het beheer van het pand, als de kwaliteit van de geboden begeleiding op alle leefgebieden, aan de jongeren die hier gaan verblijven.

Hoe dit te realiseren?

Het COC Kennemerland beschikt niet over voldoende financiële middelen om een dergelijke woning aan te kopen uit eigen middelen. Wij hebben een symbolisch bod gedaan op de woning aan de Amsterdamse Vaart 194 te Haarlem. De Gemeente Haarlem is thans hiervan de eigenaar. Aan deze woning moet veel worden opgeknapt. Dit willen wij voor eigen rekening nemen. Wij vragen wel van u een eenmalig groots gebaar te maken, door deze woning aan ons te ‘gunnen’, zodat wij van start kunnen gaan met de crisisopvang aan homo-jongeren.

Gemeenteraad Haarlem steunt het project

De motie ingediend door PvdA, VVD en de Axielijst werd (8 november) met algemene stemmen aangenomen. Alleen de Ouderenpartij kon zich niet vinden in dit voorstel. Helga Koper (PvdA) is men hiervoor veel dank verschuldigd. Zij heeft samen met anderen de afgelopen weken veel werk verzet om dit geweldige eerste resultaat te bereiken.

Meer info:http://www.coc-kennemerland.nlCommentaar:
Re: Gemeenteraad Haarlem ondersteunt initiatief Han Diekmann Huis-


Reactie van Guenwhyvar dd. 04 januari 2008
Een fantastisch initiatief waarvan we mogen hopen dat meer gemeentes (en COC's) dit voorbeeld zullen volgen.


GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

Gemeenteraad Haarlem ondersteunt initiatief Han Diekmann Huis

Redaktie, in Algemeen op 10 januari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
TOP STORIES

MEEST GELEZEN (6 mnd)IN ALGEMEENIN NUMMER 196


bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media