Back to Top
Zondag 05 Apr
86426 users - nu online: 889 people
86426 users - nu online: 889 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:lengte: 8 min. Printervriendelijke Pagina  
Bareback als norm in de Amsterdamse homoscene?


door Jelle Houtsma in Scene , 10 augustus 2007

This article is also available in English
lengte: 8 minuten


Onveilige seks frustreert Amsterdamse homoscene

Op het congres ter gelegenheid van Wereld Aids Dag heb ik een lezing gehouden die nogal prikkelend was. De lezing ging over de afnemende verantwoordelijkheid in de homoscene. Het was voor de aanwezigen een schok om naar dit verhaal te luisteren. Vrij expliciet werd verhaald over een homoscene die schijnbaar de handdoek in de ring heeft gegooid als het gaat om veilig vrijen. Ik koppelde de sterk verbeterde overlevingskansen als je hiv hebt aan een afname van het gevoel dat er een noodzaak is om veilig te blijven vrijen. “Want met het normaliseren van het risico van hiv, is er een tendens op gang gekomen die bedenkelijk is: de afname van verantwoordelijkheid om hiv en soa niet te krijgen”.


Ik liet het niet bij die constatering. Ik riep de homowereld op om verantwoordelijkheid te tonen. “Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om of we met z’n allen in de Nederlandse homowereld een moraal willen formuleren waarin helderheid is over wat de norm is”.

Die lezing is inmiddels al een half jaar geleden uitgesproken. En sinds die tijd is er het één en ander over de lezing gezegd. En er is het één en ander meer bekend over het seksuele gedrag in de Amsterdamse homoscene. Seksueel gedrag dat inderdaad tot zorgen moet leiden.

Het is evident dat niet alleen de homoscene te maken heeft met seksuele ontwikkelingen die vragen oproepen. De hele maatschappij is de afgelopen jaren onderhevig geweest aan een seksualisering die tot aan de dag van vandaag doorgaat. Een seksualisering die op zich niet slecht hoeft te zijn, maar waarvan de uitwassen ook bekend zijn. De ‘breezermeisjes’ zijn daar een heteroseksueel voorbeeld van. Een ander voorbeeld is de informatie die naar buiten is gekomen over het op grote schaal uitbuiten van vrouwelijke prostituees op de Amsterdamse Wallen. Maar in de Amsterdamse homoscene lijkt toch meer aan de hand te zijn.

Darkrooms

Amsterdam heeft een aantal darkrooms in homo-uitgaansgelegenheden. Deze darkrooms stellen homomannen in de gelegenheid om seks te hebben. Darkrooms behoren al decennia lang tot de uitgaanscultuur van Amsterdam. Ooit was een darkroom een ‘kamertje achteraf’ waar je je als homoman kon terugtrekken met iemand die je had ontmoet in de bar om seks te hebben. In de vroegere tijden van grote afkeer tegen homoseksualiteit (tot ongeveer 1975) was zo’n functie zeer verklaarbaar. De meeste homoseksuelen leefden een anoniem homoseksueel leven. In de laatste 30 jaar is deze “maatschappelijke functie” geleidelijk overgenomen door een puur “seksuele functie”. Anonieme seks tijdens het uitgaan is een onderdeel geworden van de homocultuur. Een jonge homo die voor het eerst het homo-uitgaansleven instapt zal dan ook niet anders weten dan dat seks tijdens het uitgaan ‘hoort’ bij homoseksueel zijn.

Hoewel dit fenomeen voor buitenstaanders bizar kan (zal) overkomen is het wel juist om vast te stellen dat dit fenomeen kan bestaan dankzij onze maatschappelijke opvattingen over seksuele vrijheid. Het is om die reden dat stadsdeel Centrum onlangs de darkrooms (middels opname in bestemmingsplannen) een legale status heeft gegeven.

Maar daarmee is mijn verhaal niet af. Want het gebruik van de darkrooms neemt vormen aan die niemand voor mogelijk had gehouden. De voorbeelden van dat gebruik laten een homoscene zien die in verval is. Een homoscene die zichzelf niet in de hand lijkt te houden.


Barebacken is de norm geworden

De meest kernachtige samenvatting van dit verval is de uitspraak dat “barebacken in de Amsterdamse homoscene de norm is geworden”.

Via chatsites worden barebackafspraken gemaakt in de Amsterdamse darkrooms. In sommige Amerikaanse steden zijn flyers uitgedeeld met wervende teksten over de geweldige barebackmogelijkheden in de Amsterdamse darkrooms. Op een website van één van de Amsterdamse homobars werden geruime tijd oproepen geplaatst door mannen die in de darkroom van die homobar bare geneukt wilden worden door iedere man die daar zin in had.

Darkroom eigenaren kunnen niet meer eisen dat er veilige seks plaatsvindt, omdat de bezoekers dan naar de darkroom van de concurrent gaan. En daarmee vermindert de omzet van de horecagelegenheid. Dit economische argument klinkt afschuwelijk, maar het is een argument dat wel degelijk van belang is.

Enkele jaren geleden liep je nog de kans om uit een kroeg gezet te worden als je in de darkroom onveilige seks bedreef. Inmiddels is dat onbegonnen werk geworden. Mannen die in de darkroom aanwezig zijn en daar onveilige seks constateren zullen daar tegenwoordig ook niets meer van zeggen. Een “sodemieter op” of “bemoei je met je eigen zaken” zijn zo ongeveer de standaard reacties als je barebackende mannen aanspreekt.

Is de toename van het barebacken te wijten aan de darkrooms? Nee. Dat niet. Die toename is te wijten aan een serie van ontwikkelingen: de al genoemde seksualisering van de samenleving, internet, partydrug en te positieve ideeën over het leven met hiv zijn wezenlijke andere factoren. Maar het samenspel van al die factoren zorgt er wel voor dat, veel meer dan voorheen, de seks onder handbereik is. En dat die seks veel meer dan voorheen plaatsvindt onder invloed van drug. Een invloed die onmiskenbaar het veilig vrij gedrag ondermijnt. Er is een duidelijke correlatie tussen de partydrug en het groeiende aanbod van seksfeesten.


“Twintig jaar geleden ging je naar de kroeg en dan met een geile vent aan de slag in de darkroom. Tegenwoordig gaan steeds meer homomannen naar de darkroom en nemen af en toe een pauze voor een drankje”.

Seks is in de loop der jaren steeds meer een onderdeel geworden van het uitgaan. En de laatste jaren is in die gewoonte de norm verschoven van ‘af en toe’ naar ‘altijd voorhanden’. En in de seks is de norm de laatste jaren in steeds sneller tempo gaan verschuiven van ‘veilig’ naar ‘bare’.

Als je als jonge homo nu voor de eerste keer in een darkroom komt en je ziet daar homomannen die barebacken dan ben je woedend.

Kom je voor de tweede keer dan ben je opnieuw verontwaardigd.
Maar bij de derde keer denk je al afgunstig: “Dat wil ik eigenlijk ook wel“
En de vierde keer denk je bij jezelf: “Whatever. Iedereen doet het”

Op de site van de barebackgroep Cum Collectief Amsterdam is waarschijnlijk het meest treffend te lezen hoe de toekomst van die normverschuiving er uitziet. Zij schrijven op deze Engelstalige site:

It is ironic that in Amsterdam, which has always held itself up as the beacon for sexual tolerance and sexual diversity, it is impossible to organise parties at any of the gay bars or venues. While every day and night bareback sex is taking place in their darkrooms, none of these bar owners would ever put themselves on the line for the abuse and criticism that would greet them if they allowed a bareback party to be organised on their premises. It is because of this hysterical and hypocritical political correctness that I have not been to a leather/fetish party for almost four years and why I had to host my parties in private homes.

Oftewel: het is eigenlijk een grote schande dat we in de Amsterdamse darkrooms geen barebackparties mogen organiseren. Omdat in die darkrooms het barebacken al lang de dagelijks praktijk is geworden.
Het is de wereld op zijn kop. Maar het laat messcherp het verval van de veilig vrijen norm zien.

Het barebacken in Amsterdam begint nu dus ook vorm te krijgen als ‘recht’. Een groeiende groep (met name) Amsterdamse homomannen eist het recht op om onveilige seks te mogen hebben. In en naast die eis stellen zij dat je het recht hebt om hiv te krijgen, maar ook het recht om hiv door te geven. Hoewel zo ongeveer iedereen deze eisen als absurd en wereldvreemd van tafel heeft geveegd is het een teken aan de wand.

Dat barebacken in de Amsterdamse darkrooms de dagelijkse praktijk is en reden is voor zeer grote zorg, wordt ook door preventiewerkers erkend. Vanwege het karakter van de darkrooms is bij de opkomst van hiv en aids zeer snel de conclusie getrokken dat juist op deze plaatsen een groot risico bestaat van overdracht van hiv.

Die conclusie kon makkelijk getrokken worden omdat begin jaren tachtig uit de explosief stijgende geslachtsziektecijfers onder homomannen al was geconcludeerd dat deze toename met name te wijten was aan de anonieme seks in de darkrooms. Er werd daarom logischerwijs geconcludeerd dat er zeer fors geïnvesteerd zou moeten worden in preventieactiviteiten om de verspreiding van hiv tegen te gaan. Preventiewerkers trokken de darkrooms in om voorlichting te geven over de absolute noodzaak van veilig vrijen.

Maar die preventie-activiteiten zijn tot een minimum terug gebracht. En de boodschap die nu nog wordt gegeven maakt geen enkele indruk meer. Darkrooms moesten blijven bestaan omdat daarmee de seksende homomannen bereikt konden worden met een preventie boodschap. Maar als in darkrooms ‘barebacken’ de allesoverheersende norm is geworden die niet doorbroken kan worden, dan is dit argument niet meer geldig. Dan is het misschien inmiddels zover dat seks in de slaapkamers weer meer kans geeft op verantwoordelijkheid en veiligheid.

Hoe verder

Stadsdeel Centrum heeft onlangs de darkrooms ‘gelegaliseerd’. Deze legalisering was onderdeel van een idee dat er een convenant moest komen over het gebruik van de darkrooms. Een convenant tussen lokale overheid, darkroomeigenaren, GGD en de Amsterdamse Homogezondheidsinstelling Schorer. Aan dit convenant is vanaf 2000 gewerkt, maar is er nooit gekomen.

Het lijkt een beetje vreemd om seksinrichtingen te legaliseren waarvan bekend is dat onveilige seks daar de dagelijkse praktijk is. Vanuit de rol van de lokale overheid geredeneerd is het vreemd dat seksinrichtingen worden gelegaliseerd terwijl het volksgezondheidsbelang in diezelfde seksinrichtingen ernstig in het geding is.


Het streven naar vrijwillige afspraken omtrent veilige seks in de Amsterdamse sekslocaties heeft lang geduurd en tot nu toe niets opgeleverd. Het is nu zaak om die afspraken als het gaat om de darkrooms snel van de grond te krijgen. Afspraken die aantoonbaar moeten leiden tot herstel van de preventieve boodschappen in de darkrooms én tot meetbare gedragsverandering in onze Amsterdamse darkrooms.

De lezing die ik op Wereld Aids dag heb gehouden was omstreden maar legt wel degelijk de vinger op de zere plek. “Het gaat om een kleine groep”, zei ik toen in die lezing. Dat was niet helemaal volledig. Want het gaat om de gehele Amsterdamse homoscene. Want de gehele Amsterdamse homoscene moet zich verantwoordelijk voelen om homo’s te ondersteunen bij een gezonde levensstijl en een gezonde emancipatie en integratie in de Nederlandse samenleving. En dat is zeker in het belang van de nieuwe generatie jonge homo’s. Ook zij hebben recht op bescherming tegen hiv en soa’s. Ook zij hebben recht op een gezonde emancipatorische en seksuele ontwikkeling

Jelle Houtsma is PvdA-raadslid in stadsdeel Amsterdam CentrumCommentaar:
Re: Bareback als norm in de Amsterdamse homoscene?-


Reactie van hairman dd. 10 augustus 2007
Ik kan de essentie van het artikel absoluut niet volgen. Wordt hier gesuggereerd dat de ene homo tegen de andere moet zeggen dat bareback sex niet toegestaan is en eventueel tot geweldadige actie overgaan of de betreffende persoon bij de politie aangeven als deze toch zonder condoom gaat neuken?
Ondanks het feit dat ik absoluut tegen onveilig vrijen ben vind ik dat de betreffende personen zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen en zelf moeten beslissen of zij elkaar met of zonder condoom neuken zolang er geen dwang in het spel is.
Hoe zit het dan met het roken? Altijd al wordt je door een roker blootgesteld aan "meeroken" hetgeen beslist zeer schadelijk voor je gezondheid is en ook dodelijke gevolgen kan hebben en daar heeft tot nu toe geen haan naar gekraaid. Pas de laatste jaren is hier verandering in gekomen en binnenkort worden de kroegen rookvrij gemaakt hetgeen inhoudt dat de mensen niet meer in de kroeg roken en ik ben het hiermee eens omdat je als bezoeker van een kroeg automatisch gekonfronteerd wordt met passief roken. Maar als bezoeker van een darkroom wordt je niet automatisch zonder condoom geneukt als je daar geen toestemming voor geeft...........en de nieuwe generatie homo's moet dan zelf maar beslissen wat zij al dan niet willen op sexueel gebied. Er is genoeg voorlichting omtrend dit onderwerp en zij kunnen heus wel hun eigen keuze bepalen hetgeen ook opgaat voor roken, drugs- en alcohool gebruik etc.etc.


Reactie van negatiefje dd. 10 augustus 2007
belachelijk !!! als ze willen barebacken doen ze dat dan toch maar dan ook de lasten. Geen HIV medicatie!!!! kijken hoe snel dat gaat werken! neem per 1-1-08 een nuilpunt een ieder die dan sero wordt door bareback helaas door jou eigen schuld geen HIV medicatie.
T klinkt hard maar moeten wij betalen voor de lusten van ene ander en ondertussen gewoon doorgaan met hhet verspreiden
DACHT HET NIET daar betaal ik geen premie voor. zelfde als met autorijden alcohol in het spel BETALEN!!!


Reactie van SimonAmstd dd. 11 augustus 2007
Het is belachelijk dat de overheid darkrooms gelegaliseerd heeft zonder dit te koppelen aan een convenant waarin beleid geeist wordt rond de darkrooms door de exploitanten. Juist omdat de volksgezondheid in het geding is hadden afspraken gemaakt moeten worden over regels die dienen te gelden op die plekken (timmer ze maar aan de muur) en voorzieningen die er moeten zijn. Onbegrijpelijk dat Stadsdeel Het Centrum daar op deze wijze mee heeft ingestemd. Dit hoewel de discussie in de PvdA over de angst die het heeft normen en waarden aan de orde te stellen volop gaande is (denk aan de publicatie van Zwagerman). Kijk wat mensen thuis doen heb je nooit in de hand maar als de overheid iets legaliseert dan mag je verwachten dat wat daar gebeurt ook beleidsmatig is goedgekeurd en wordt gecontroleerd.


Reactie van Elyot dd. 12 augustus 2007
Ik bezoek al jaren de Horsman and Knight Parties. De regels op deze parties zijn duidelijk: ' unsafe sex wordt niet getolereerd." Een aantal mannen die gesnapt waren toen zij ombeschermd aan het neuken waren werden zonder pardon uit het pand verwijderd. 2 weken daarna kregen alle bezoekers een flyer waarin de noodzaak van veilige sex nog eens werd geaccentueerd en ook geadviseerd werd om je regelmatig te laten testen op soa's en HIV. Dat noem ik nou verantwoordelijk en pragmatisch handelen. Natuurlijk kan je niet voorkomen dat er onveilig wordt gevreeen, maar geef in ieder geval duidelijke signalen af.


Reactie van Scottie dd. 16 augustus 2007
Walgelijk, die kerels die als een Roze Pest door de stad waren. Die sexverslaafden zouden eerst nog eens de foto's, de namen en de gruwelijke pijnen van de onschuldige slachtoffer horen te zien.

Ik ben duidelijk: wie bewust en gewild Aids oploopt en ziek wordt betaalt dan zelf maar voor die luxe. Ik vind het a-sociaal andere mensen bewust met de kosten van de behandeling op te zadelen.

Goed, je gaat aan Aids niet onmiddellijk meer dood. Was het maar waar, nu krijgen de ge-infecteerden medische behandeling, het nummer van Correlatie en van Thuiszorg. Dat kost allemaal heel veel geld, met name die cocktail-behandeling. Miljoenen. En daar moeten ik en anderen voor betalen?

Wie Aids krijgt, mag het houden.

Scottie.


Reactie van Dennis dd. 17 augustus 2007
Pas maar op! Na barebacken dient de nieuwe "trend" zich al aan: "stealth *****" lui die een kick krijgen van het besmetten van anderen die onwetend zijn ("kan wel zonder condom, ben HIV-negatief"). Zie bijv. bugtales.net .


Reactie van jos dd. 18 oktober 2009
club church lijkt het tegendeel te bewijzen: wel een heel scala aan sexparties aanbieden die goed lopen en niet zwichten voor de baresex tendens. Het is dus wel degelijk mogelijk om safesex als iets positiefs aan te prijzen. Natuurlijk moet je dan ook zorgen voor handhaving en voor gratis condooms. Want dat een sauna in amsterdam (die veel duurder is dan in bijv. Parijs) niet overal ruim condooms aanbiedt, is een schande.

Natuurlijk, veilig vrijen is je eigen verantwoordelijkheid. Maar onder bepaalde omstandigheden loopt het verantwoordelijkheidsgevoel soms terug. Door de norm (liefst op een positieve manier) scherp te houden én al diegenen met in aanvang goede bedoelingen te helpen (met makkelijk te pakken condooms), zouden de Amsterdamse darkrooms een stuk veiliger kunnen worden.


Reactie van CN dd. 31 oktober 2011
Alcohol is ook slecht voor de mens, verslaafdheid, leveraandoeningen, ziekenhuisopnames enz. Gaan we dan ook alcohol verbieden? Nee daar verdient de Staat dan ook nog geld aan dus dat dulden we maar en praten er niet over. Zelfde verhaal met Roken. Dus dat dan ook maar allemaal verbieden en uit ziekenfonds halen. Belachelijke opmerkingen erover.


GERELATEERDMEER VAN JELLE HOUTSMAMEEST GELEZEN VAN JELLE HOUTSMA

Bareback als norm in de Amsterdamse homoscene?

Jelle Houtsma, in Scene op 14 augustus 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media