Back to Top
Vrijdag 28 Feb
86419 users - nu online: 1161 people
86419 users - nu online: 1161 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
Portfolio - Negenhonderd maal het mannenlichaam gefotografeerd


door Rob Blauwhuis in Films & boeken , 24 april 2006

This article is also available in English


Klein maar fijn. Het is een uitdrukking die in het vocabulaire van de meeste homo’s niet voorkomt. Maar toch vormt dit een uitstekende kenschets van het onlangs bij uitgeverij Feierabend verschenen boekje Male Nudes Indexx. Het heeft namelijk een formaat van 13 x 13 centimeter, maar omdat het zo’n vijf centimeter dik is en zevenhonderd pagina’s omvat, konden hierin toch heel veel foto’s van mannelijk naakt worden bijeen gebracht.

In tegenstelling tot het vorig jaar herdrukte, vuistdikke The Male Nude van uitgeverij Taschen, dat de hele geschiedenis van de mannenfotografie beslaat, richt Male Nudes Indexx zich op nog levende fotografen van het herenlichaam. In totaal is er werk van zeventig fotografen in opgenomen.

Het aardige van Male Nudes Indexx is dat het op het gebied van de contemporaine fotografie toch maar weinig overlappingen met The Male Nude vertoont. Zo ontbreken hier veelvuldig gereproduceerde fotografen als Bruce Weber, Pierre & Gilles en Hans van Manen.Maar moesten we in een bespreking van The Male Nude nog constateren dat Erwin Olaf daarin geen plaats was waardig gekeurd, in dit boekje is hij wel vertegenwoordigd, helaas met slechts één foto. Verder is ook werk van de Nederlanders Johan van Breukelen en Ewoud Broeksma in deze verzameling opgenomen.

Natuurlijk zijn in Male Nudes Indexx foto’s te vinden van fotografen van wie in de afgelopen jaren fotoboeken zijn verschenen en die ook in Gay News aandacht hebben gekregen. Het aardige van deze collectie is echter dat er ook heel veel fotografen in worden gepresenteerd, die nog niet een bekende naam in talrijke nichtenhuishoudens vormen. Door het ontbreken van biografische informatie is niet na te gaan of dit jonge, opkomende kunstenaars zijn of meesters die al heel lang arbeiden maar nooit de kans hebben gekregen een boek te publiceren.


Hoewel Male Nudes Indexx dus zeker een aanwinst is voor de bibliotheek van iedere homosueel, kan ik er niet onderuit te bekennen dat ik het jammer vind dat deze verzameling op dit mini-formaat is uitgebracht.

Hoewel de grootte er niet toe zou mogen doen volgens politiek-correcte commentatoren, is het voor het bekijken van foto’s toch prettig als ze niet op een al te petieterig formaat zijn afgedrukt en je welhaast je toevlucht tot een loep moet nemen.

Doch als je bedenkt dat de Male Nudes Indexx in Nederland slechts 14,95 euro kost en dat aan een boek op forser formaat ook een heel wat forser prijskaartje zou hangen, dan neem je als vanzelf met dit bescheiden formaat genoegen.
Commentaar:
Re: Portfolio - Negenhonderd maal het mannenlichaam gefotografeerd-


Reactie van Leni dd. 07 september 2006
Dit is zeker een boekje dat niet zou missstaan op mijn koffietafel, mensen.
Met vriendelijke groet,
Leni


GERELATEERDMEER VAN ROB BLAUWHUISMEEST GELEZEN VAN ROB BLAUWHUIS

Portfolio - Negenhonderd maal het mannenlichaam gefotografeerd

Rob Blauwhuis, in Films & boeken op 27 april 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svpIn het nieuwste nummer, Gay News 343, maart 2020

bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media